Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558

วันที่ : 5 มิถุนายน 2558
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด