Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: เจาะสุดยอด ทำเล...เหลือขาย

วันที่ : 7 มิถุนายน 2561
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: เจาะสุดยอด ทำเล...เหลือขาย

jeamjit.s@than-multimedia.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ณ สิ้นปี 2560) มีมากกว่า 1.42 แสนหน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขายกว่า  5.49 แสนล้านบาท  โดยแนวราบหรือบ้านจัดสรร มีสัดส่วน  56.3%  และคอนโดมิเนียม 43.7%

ในกลุ่มบ้านจัดสรรนั้น ทาวน์เฮาส์ มีสัดส่วนเหลือขายมากที่สุด 53.6%  โดยส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา 2.01- 3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวเหลือขาย 31.5% โดยส่วนใหญ่เหลือขายอยู่ในระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท ด้านกลุ่มคอนโดมิเนียม ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เหลือขายมากที่สุด 66.2% ส่วนใหญ่เหลือขายในระดับราคา 2.01-3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นห้องชุดแบบสตูดิโอเหลือขาย 22.1% เหลือขายในระดับราคา 1.01-1.50 ล้านบาทมากที่สุด

สำหรับทำเลของโครงการบ้านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 2) จังหวัดสมุทรปราการ 3) บางกรวย-บางใหญ่-บางบัวทอง-ไทรน้อย ซึ่งเป็นแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดให้บริการแล้ว 4) จังหวัดสมุทรสาคร และ 5) มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง โดยทั้ง 5 ทำเลนี้เหลือขายเป็นประเภททาวน์เฮาส์ ในระดับราคา 2.01-3.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด ยกเว้นทำเลสมุทรปราการ เหลือขายประเภททาวน์เฮาส์ในระดับราคา 1.51-2.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด

ในประเภทโครงการอาคารชุด ทำเลที่เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก มี 1) จังหวัดนนทบุรี 2) ธนบุรี ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตากสิน-บางหว้าที่เปิดให้บริการแล้ว 3) จังหวัดสมุทรปราการ 4) ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง  และ 5) จังหวัดปทุมธานี โดยทำเลจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เหลือขายเป็นประเภท 1 ห้องนอน ในระดับราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด ส่วนทำเลธนบุรี และห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง เหลือขายเป็นประเภท 1 ห้องนอน ในระดับราคาที่สูงกว่าทำเลอื่น คือ ระดับราคา 3.01- 5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด และทำเลจังหวัดปทุมธานี เหลือขายประเภทสตูดิโอ ในระดับราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาทมากที่สุด

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ