Loading

คลังปรับใหญ่ศูนย์ข้อมูลอสังหา

วันที่ : 1 มิถุนายน 2561
คลังปรับใหญ่ศูนย์ข้อมูลอสังหา

ประธานแบงก์ ธอส.เผยคลังเตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เป็นนิติบุคคลภายในปีนี้ หวังรวบรวมข้อมูลบ้านใหม่-มือสอง

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานคณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และประธานอำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะยกระดับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการยกร่างกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาใหม่ โดยจะเร่งให้มีการจัดตั้งภายในรัฐบาลนี้

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ นอกจากรวบรวมข้อมูลในธุรกิจอสังหาฯ ที่เป็นบ้านใหม่แล้วจะรวบรวมข้อมูลบ้านมือสอง รวมถึงทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และยังทำหน้าที่ขายทรัพย์ให้กับกรมบังคับคดีผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย เนื่องจากบ้านมือสองนั้นตลาดมีขนาดใหญ่กว่าบ้านมือหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น แต่ในไทยนั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่จริงจัง

สำหรับปี 2561 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดภูมิภาค เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจึงตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จากแนวโน้ม ดังกล่าวทำให้เชื่อว่าตลาดอสังหาฯ ใน ปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ 5%

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 8 หมื่นล้านบาท ทำให้เชื่อว่าทั้งปีจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เกิน 2 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ในปี 2561 จำนวน 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการซื้อขายมูลค่ามหาศาลปีละ 7.5 แสนล้านบาท ที่ช่วย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ธอส.มีส่วนร่วมใน 2 มิติ คือการสนับสนุนตามพันธกิจเพื่อให้ไทยมีบ้านและการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

นอกจากนี้ ธอส.จะปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้น้อย บุคลากร ข้าราชการ ทหาร หน่วยงานรัฐในวงเงิน 7 หมื่นล้านบาท และในปีนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่ธนาคารเริ่มกลับมาปล่อยสินเชื่อโครงการวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการรายขนาดกลางและเล็กที่จะต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง เบื้องต้นคาดว่าจะปล่อยให้กับผู้ประกอบการ 10 ราย รายละไม่เกิน 100 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ