Loading

ไฟเขียว บ้านคนไทยประชารัฐ ป้อนคนมีรายได้ไม่เกินแสน/ปี

วันที่ : 6 มกราคม 2561
ไฟเขียว บ้านคนไทยประชารัฐ ป้อนคนมีรายได้ไม่เกินแสน/ปี

ครม.อนุมัติที่ดินราชพัสดุ 8 แปลงใน 8 จังหวัดสร้าง "โครงการบ้านคนไทย ประชารัฐ" เฟส 2 จำนวน 2,757 ยูนิตให้คนจนรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ใช้สิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาว 30 ปี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ "โครงการบ้านคนไทย ประชารัฐ" เฟส 2 หวังดูแลผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ เตรียมจัดสร้างในเขตอำเภอเมืองในต่างจังหวัด 8 แปลง กระจาย 4 ภาค พื้นที่รวม 317.2 ไร่ ราคาบ้านประมาณ 3.5-7 แสนต่อยูนิต รูปแบบทั้งห้องชุด บ้านแฝด บ้านแถว ขนาดพื้นที่ใช้สอย 28 ตารางเมตรต่อยูนิต จำนวนทั้งหมด 2,757 ยูนิต มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนสัวสดิการแห่งรัฐรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี หากบ้านยังเหลือจะเปิดให้กลุ่มรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีจองซื้อ และหากยังเหลืออีกจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปแต่จะไม่ได้รับการอุดหนุน ภาระดอกเบี้ยจากรัฐบาล รับสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาว 30 ปี

สำหรับการปล่อยกู้เงื่อนไขผ่อนปรนผ่านธนาคารออมสินและธอส. รองรับการก่อสร้างโครงการให้กับภาคเอกชนที่ต้องการลงทุนพัฒนาโครงการยื่นเสนอแบบร่วมลงทุน PPP คิดดอกเบี้ยปี 1-3 ร้อยละ 3 ส่วนปีที่ 4-5 ร้อยละ MRR-1 วงเงินลงทุนโครงการเบื้องต้น 4,000 ล้านบาท โดยหลังจากนี้กรมธนารักษ์จะกำหนดเงื่อนไขประมูล เพื่อให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอการเข้ามาพัฒนาลงทุน ในที่ราชพัสดุที่กำหนดไว้ โดยต้องสร้างบรรยากาศ ความเป็นอยู่ที่ดี เป็นชุมชนคุณภาพ และต้องมีมาตรการจูงใจส่วนอื่นดึงดูดให้ภาคเอกชนเสนอเข้ามาลงทุน เพราะเป็นบ้านราคาถูกได้ผลกำไรน้อย ใช้ที่ดินพัฒนาที่อยู่อาศัยอายุ 30 ปี กำหนดให้มีพื้นที่ส่วน กลางร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อใช้จัดกิจกรรมหรือร้านค้า หารายได้เป็นค่าส่วนกลางให้กับโครงการ

สำหรับการปล่อยกู้ให้กับประชาชนรายย่อยเพื่อซื้อบ้านจะปล่อยกู้ผ่าน ธอส.และออมสินเช่นเดียวกัน โดยปี 1-4 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ปีที่ 5-7 ดอกเบี้ย MRR-0.75 (สำหรับรายย่อย) แต่หากกู้แล้วชำระเงินผ่านการหักบัญชีรายเดือนคิดดอกเบี้ย MRR-1 รายย่อยผ่อนชำระขั้นต่ำ 2,000 บาทเดือน

สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง 8 แห่งประกอบด้วย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อที่ 10 ไร่, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 16 ไร่, อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 23 ไร่, อ.เมือง จ.นครพนม เนื้อที่ 30 ไร่, อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เนื้อที่ 55 ไร่, อ.เมือง จ.เชียงราย เนื้อที่ 3-4 ไร่, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่, อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 30 ไร่

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ