Loading

คอลัมน์ ดาต้าเบส: ความท้าทายใหม่จาก Big Data ปัจจัย กู้-ผ่อน เรื่องหลัก ทำเลเป็นเรื่องรอง

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560
คอลัมน์ ดาต้าเบส: ความท้าทายใหม่จาก Big Data ปัจจัย กู้-ผ่อน เรื่องหลัก ทำเลเป็นเรื่องรอง

คอลัมน์ ดาต้าเบส: ความท้าทายใหม่จาก Big Data ปัจจัย กู้-ผ่อน เรื่องหลัก ทำเลเป็นเรื่องรอง

เก็บตกจากงานสัมมนาว่าด้วยอสังหาฯ ยุคดิจิทัล จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

หนึ่งในแขกรับเชิญมีชื่อของคนรุ่นใหม่ "กล้า ตั้งสุวรรณ" ผู้ก่อตั้งบริษัท โธธ โซเชียล จำกัด ร่วมวงเสวนาในหัวข้อ "Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด"

ชุดข้อมูลแบบฟังเพลิน ๆ แม้ผู้บริหารโธธ โซเชียล จะออกตัวว่าไม่ถนัดวงการอสังหาริมทรัพย์มากนัก แต่ถนัดเป็นอย่างยิ่งในการเสิร์ชข้อมูลบนออนไลน์

พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏบนโลก โซเชียลสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมนั้น การให้ความสำคัญ 13 ด้านที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ (key decision factor) ไม่ใช่เรื่องทำเล (location) แต่อย่างใด (ดูกราฟิกประกอบ)

โดยแบ่งแยกปัจจัยตามประเภทอสังหาฯได้ดังนี้ "ปัจจัยตัดสินใจซื้อบ้าน" ประเด็นของการกู้ หรือการขอสินเชื่อ เป็นปัจจัยคำนึงเรื่องแรกที่ ผู้บริโภคออนไลน์ให้ความสำคัญ รองลงมาเป็นเรื่องเงินเดือน, ราคาแพง, โปรโมชั่น, ดอกเบี้ย

ในขณะที่ "ทำเล" รั้งมาอยู่อันดับ 6 ส่วน "ปัจจัยตัดสินใจซื้อคอนโดฯ" ประเด็นเรื่องความสามารถในการผ่อนเป็นเรื่องแรกสุด รองลงมาคือ ปัจจัยเรื่องการขอสินเชื่อหรือการกู้เงิน, ราคาแพง, โปรโมชั่น

โดยปัจจัย "ทำเล" รั้งอยู่อันดับ 5 มีข้อสังเกตด้วยว่า ปัจจัย "เพื่อนบ้าน" สำหรับลูกค้าออนไลน์มองว่าการซื้อบ้านนั้น ปัจจัยเพื่อนบ้านให้ความสำคัญมากกว่าการเลือกซื้อคอนโดฯ โดยปัจจัยเพื่อนบ้านในการซื้อบ้านเป็นข้อคำนึงอันดับ 7

เปรียบเทียบกับการเลือกซื้อโครงการแนวสูงอย่างคอนโดฯ พบว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยเพื่อนบ้านอยู่อันดับสุดท้ายหรือ อันดับ 13

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ