Loading

รื้อผังเมืองกทม.รับรถไฟฟ้า ชง2มาตรการใหม่รองรับเมืองขยายตัวรอบทิศ ผนึกจังหวัดปริมณฑลไร้รอยต่อ

วันที่ : 25 กันยายน 2560
รื้อผังเมืองกทม.รับรถไฟฟ้า ชง2มาตรการใหม่รองรับเมืองขยายตัวรอบทิศ ผนึกจังหวัดปริมณฑลไร้รอยต่อ

กทม.เดินหน้าปรับปรุงผังเมืองเชื่อมต่อจังหวัดปริมณฑลและรองรับการขยายรถไฟฟ้า 10 สาย ชง 2 มาตรการใหม่รับการพัฒนาเมือง

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมือง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับจังหวัดปริมณฑล รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าในหลายเส้นทาง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับแผนที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ จะนำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเติบโตของคนรุ่นใหม่ มาประกอบการปรับปรุงผังเมืองครั้งนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน จะมีการนำเสนอมาตรการและเครื่องมือในการพัฒนาเมือง 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูดลิดรอนสิทธิจากการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง เช่น พื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรม หรือพื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรม ที่ถูกควบคุมประเภท และความสูงอาคาร ให้สามารถขายสิทธิทางอากาศที่มีให้กับพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาได้

สำหรับอีกมาตรการ คือ มาตรการควบคุมโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) เนื่องจากแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนมากขึ้น มาตรการดังกล่าวจะเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน และการออกแบบที่แตกต่างจากแผนผังและข้อกำหนดที่มีอยู่เดิม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาที่หลากหลายของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นของอาคาร เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักผังเมืองจะทำการเปิดตัวโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ภายใต้แนวคิด "กรุงเทพฯ เมืองสร้าง "สุข"...Bangkok for All" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นการคิกออฟการปรับปรุงผังเมือง กทม. ในวันที่ 26 ก.ย. 2560 ที่ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยาม พารากอน โดยคาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงผังประมาณ 2 ปี

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ