Loading

'พหลฯ-ลาดพร้าว'ฮับที่อยู่ใหม่

วันที่ : 7 กันยายน 2560
'พหลฯ-ลาดพร้าว'ฮับที่อยู่ใหม่

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ชี้ทำเล "พหลโยธิน-ลาดพร้าว" เป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยแห่งใหม่หลังการเดินทางเชื่อมต่อได้ทั้งระบบรถและระบบราง ผู้ประกอบการรายใหญ่เตรียมเปิดโครงการคอนโดฯใหม่ ทำให้ราคาเฉลี่ยสูงถึง 150,000 บาทต่อตารางเมตร

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยทำ การสำรวจตลาดคอนโดมิเนียมทำเลพหลโยธิน-ลาดพร้าวพบว่า ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์รายใหญ่ในตลาดคอนโดฯ ให้ความสนใจพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีโครงการคอนโดฯที่เป็นอาคารสูงโซนพหลโยธิน-ลาดพร้าวในระยะรถไฟฟ้าเปิดตัวในระดับราคา 120,000-180,000 บาทต่อตารางเมตร และช่วงครึ่งแรกของปี 2560 อัตราการตอบรับในระดับสูงเฉลี่ย 84% จากอุปทานเสนอขายสะสมทุกโครงการ 4,616 ยูนิต อัตราดูดซับเฉลี่ย 153.1 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ

จากการขยายตัวของอุปสงค์ส่งผลให้ราคาคอนโดฯสูงขึ้น โดยพบว่าราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2559 มาอยู่ที่ 150,000 บาทต่อ ตารางเมตร และปัจจุบันมีการนำห้องชุดกลับมาขายใหม่ (Resale) โดยปรับราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบันมาอยู่ที่ 165,000 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่พหลโยธินลาดพร้าวเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย ทั้งรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ที่เข้าถึงใจกลางเมืองได้ในเวลาไม่นาน มีรถโดย สารสาธารณะบริการหลากหลายและทางด่วน 2 สายได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช และทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)

รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก อย่างตลาดนัดจตุจักร ตลาด อ.ต.ก.หรือสวน จตุจักร รวมถึงศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียง โรงพยาบาลและสถานศึกษา ทำให้ย่านพหลโยธิน-ลาด พร้าวเป็นทำเลที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ราคาขายเฉลี่ยจึงปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อหรือศูนย์คมนาคมพหลโยธินที่เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ รวมถึงเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับให้เป็นฮับหรือศูนย์กลางด้านการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วกว่า 52% และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563

ทำเลพหลโยธิน-ลาดพร้าวจะเป็นฮับด้านการคมนาคมขนส่งในไม่ช้า ทำให้เกิดการพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์บริเวณโดยรอบสถานีกลางบางซื่อเพิ่มมากขึ้น ทั้งอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย รวมถึงการปล่อยเช่าห้องชุด โดยห้องที่ได้รับความนิยมคือ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 30-40 ตารางเมตร ราคาเช่าเฉลี่ย 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (15,000-23,000 บาทต่อยูนิต) รองลงมาคือ 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 60-70 ตารางเมตร ราคาเช่าเฉลี่ย 542 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (32,000-38,000 บาทต่อยูนิต) โดยมีอัตราอยู่อาศัยหนาแน่นถึง 90-95% แยกเป็รผู้อยู่อาศัยเอง 65% และผู้เช่า 25%

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ