Loading

RCI แจ้งเข้าทำสัญญา

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560
RCI แจ้งเข้าทำสัญญา

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI เปิดเผยว่า จากมติตามคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2560 เข้าทำสัญญาร่วมกับ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC ซึ่งเป็นรายการเข้าข่ายที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 5 ฉบับ รวมมูลค่า 327,660,000 บาท

 

โดยบริษัททำสัญญา 5 ฉบับดังนี้  1. วันที่ 28 มี.ค. 2560 ทำสัญญารับจ้าง DCC บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 2560-31 มี.ค. 2561) ประเภทให้บริการเป็นรายการขนาดกลาง มีค่าจ้าง 150,000 บาทต่อเดือน มูลค่ารวม 1,800,000 บาท 2. สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ DDC ระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 2560-31มี.ค. 2561) ประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นเป็นรายการขนาดเล็ก ค่าจ้าง 60,000 บาทต่อเดือน มูลค่ารวม 720,000 บาท

 

3. วันที่ 1 เม.ย. 2560 ทำสัญญาขายสินค้าคงเหลือทั้งหมดแบบยกคลังให้กับ DCC ในราคาต่ำกว่าทุน (วันที่ 31 มี.ค. 2560) ประเภทธุรกิจปกติเงื่อนไขไม่เป็นทางการค้าทั่วไปรายการขนาดใหญ่ มูลค่ารวม 313,000,000 บาท ขาดทุน 171,000,000 บาท 4. วันที่ 25 เม.ย. 2560 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ DCC ระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ค. 2560 -30 เม.ย. 2561) ประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นเป็นรายการขนาดเล็ก มีค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท มูลค่ารวม 140,000 บาท

 

5.วันที่ 28 เม.ย. 2560 ทำสัญญาจ้าง DCC บริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ การตลาด การเงิน และบุคคล ระยะเวลา 1 ปี (2 พ.ค. 601 พ.ค. 61) ประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติรายการขนาดกลาง ค่าจ้างเดือนละ 1,000,000 บาท มูลค่ารวม 12,000,000 บาท

 

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับตามข้อตกลงที่ DCC รับซื้อสินค้าทั้งหมด เพื่อที่จะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว, คล่องตัว ประกอบกับทีมคลังสินค้าและทีมจัดส่ง จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการจากทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง ทั้งในด้านการจัดคลังสินค้า และการกระจายสินค้าออกไปพร้อมกัน ขณะที่ DCC ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดวางสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รวมอยู่ในค่าจ้างบริหารจัดการแล้ว)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ