Loading

เร่งรถไฟฟ้า4สาย3.5แสนล.คมนาคมยันตอกเข็มปี60ปรับรูปแบบขออนุมัติสร้าง

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2560
เร่งรถไฟฟ้า4สาย3.5แสนล.คมนาคมยันตอกเข็มปี60ปรับรูปแบบขออนุมัติสร้าง

คมนาคมยันปี 60 ตอกเสาเข็มรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง 3.58 แสนล้านบาท เตรียมเสนอสายสีส้มตะวันตก-สีม่วงใต้เข้า ครม.ในเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมเห็นชอบปรับรูปแบบเสนอขออนุมัติโครงการ รวมแพ็กเกจ ทั้งก่อสร้างและร่วมทุนในคราวเดียว เพื่อรวมความรวดเร็ว

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิด เผยภายหลังการประชุมพิจารณา แนวทางการเสนอโครงการรถ ไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจ การของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ว่า จากที่คณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีความเห็นถึงการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในระยะต่อไป ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเจ้าของโครงการควรนำเสนอเพื่อขออนุมัติรูปแบบการลงทุน ระบบรถไฟฟ้าในคราว เดียวกับการก่อสร้างงานโยธาในคราวเดียวกัน เพื่อให้ภาครัฐสามารถพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการในภาพรวมได้อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ วิธีดังกล่าวจะเป็นการ บูรณาการและสามารถเร่งรัดการดำเนินการ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการเดินรถได้ ทำให้เห็นภาพรวมและกำหนดก่อสร้าง และเปิดเดินรถที่สอดคล้องกัน เพราะหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ จะสามารถแยกงานโครงสร้างพื้นฐานไปประมูลก่อสร้าง ส่วนการเดินรถ ไปตั้งกรรมการตามมาตรา 35 ไม่ต้องเสนอ ครม. 2 ครั้งเช่นเดิม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การก่อสร้างรถไฟฟ้ารวดเร็วขึ้น เพราะมีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายพีระพลกล่าวว่า สำหรับภายในปี 2560 นี้จะมีโครงการที่สามารถดำเนินการและตอกเข็มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าได้ 4 โครงการ วงเงินลงทุนกว่า 3.58 แสนล้านบาท   ประกอบด้วยโครง การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. วงเงินราว 54,000 ล้านบาท, สายเหลือง ช่วงลาด พร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม.วงเงินราว 52,000 หมื่นล้านบาท

ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่าง การรอฝ่ายอัยการและคณะกรรมการมาตรา 35 เพื่อหาข้อสรุปเรื่องข้อเสนอเพิ่มเติมในสัญญาแนบท้าย คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ จากนั้นในเดือน มิ.ย.นี้จะลงนามสัญญากับเอกชน และก่อนเริ่มต้นก่อสร้างโครงการในเดือน ก.ค.นี้ รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตา ปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กม. วงเงิน 1.31 แสนล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมตลิ่งชัน ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 1.21 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 เส้นทางจะเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติในเดือน มิ.ย.นี้ และหลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม. จะดำเนินการเปิดประ มูลงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตามกรอบเวลาแล้วต้องได้ตัวเอกชนภายในเดือน พ.ย. เพื่อเดินหน้าเริ่มต้นก่อสร้างภาย ในปลายปีนี้

          อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าสายสีส้มยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบรัฐ-เอกชนร่วมลงทุน (PPP) แต่จะให้เอกชนเพียงรายเดียวเดินรถทั้งส่วนตกและออก โดยจะเปิดให้บริการพร้อมกันทั้งเส้นเพราะระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ