Loading

คอลัมน์ จับประเด็น: ธอส.รายงานตลาดที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดใต้

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560
คอลัมน์ จับประเด็น: ธอส.รายงานตลาดที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดใต้

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริม ทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ โดยเป็นผลสำรวจภาคสนามจากโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

 

โดยในจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย 30,365 หน่วย จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอสะเดา) มีหน่วยที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย 161 โครงการ ประมาณ 14,227 ยูนิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการขาย 7,567 ยูนิต และจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างการขายทั้งสิ้น 4,934 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ