Loading

คมนาคมของบ3.4แสนล้านขับเคลื่อนเมกะโปรเจคปี61

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560
คมนาคมของบ3.4แสนล้านขับเคลื่อนเมกะโปรเจคปี61

ดันมอร์เตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ปรับปรุงสนามบินภูมิภาค  4 แห่ง

"คมนาคม"ขอวงเงิน 3.4 แสนล้านบาท ขับเคลื่อนเมกะโปรเจคปีงบประมาณ 2561 ขณะมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทางที่ต้องใช้งบเพิ่มเกือบ 5 หมื่นล้านบาท รวมถึงการลงทุนปรับปรุงสนามบินภูมิภาค 4 แห่งรองรับนักท่องเที่ยว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วานนี้ (1 พ.ค.) ว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 มูลค่า 345,588 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อ เทียบกับงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ที่กระทรวงคมนาคมได้รับจำนวน 198,769 ล้านบาท เนื่องจาก กระทรวงคมนาคมได้ผูกพันงบประมาณก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ไว้ในปีงบประมาณ 2561 ด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณจะเป็นผู้พิจารณาความสำคัญของโครงการต่างๆ และจัดงบประมาณให้เหมาะสมกับทุกหน่วยงาน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ากระทรวงคมนาคมน่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงราว 200,000 กว่าล้านบาท โดยสำนักงบประมาณจะรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จนครบและจะเสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

นายอาคม กล่าวต่อว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ของกระทรวงคมนาคมจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพัฒนาเชื่อมโยงภูมิภาค

เบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาระบบรางตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมถึงจัดสรรรสำหรับพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 28 แห่งเพื่อแก้ปัญหาความแออัด เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในปีงบประมาณ 2561 จะมีการลงทุนปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ในท่าอากาศยานภูมิภาครวม 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง

ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคม จะเสนอแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่งให้ ครม. เห็นชอบเพื่อ ลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคที่เหลือในอนาคต

กระทรวงคมนาคมยังขอให้สำนัก งบประมาณพิจารณาเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งทางน้ำและทางถนน โดยเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ การรณรงค์ด้านความปลอดภัย และโครงการขยายความกว้างช่องจราจรหรือถนน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่ม เช่น ราวกั้น หรือขยายขอบทาง

ขณะเดียวกันได้สั่งหน่วยงานต่างๆ ไม่ให้ตัดงบประมาณการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในขั้นตอนการคำนวณราคากลาง และถ้างบประมาณการก่อสร้างถนนเหลือก็ให้นำมาติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย จากเดิมที่หน่วยงานมักจะใช้งบที่เหลือไปก่อสร้างถนนให้มีระยะทางเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ได้เพิ่มสัดส่วนงบบูรณาการจาก 55%ในปีงบประมาณ 2560 เป็น 61%ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

รายงานข่าวจากการทางหลวง (ทล.) ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2561 ทล. ได้ผูกพันงบประมาณก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์จำนวน 2 เส้นทาง จึงเสนอของบประมาณมากกว่าปกติ ได้แก่ เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา และเส้นทางบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี ซึ่งแต่ละเส้นทางมีแผนการใช้จ่าย ในงบประมาณปี 2561 ประมาณ 23,723 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ