Loading

อสังหาฯเชื่อมั่นพุ่งสูง!

วันที่ : 19 เมษายน 2560
อสังหาฯเชื่อมั่นพุ่งสูง!

รายงานข่าวจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รายไตรมาส พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของ ผู้ประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่น 54.2 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ระดับ 53.5 จุด นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรก หลังจากที่ดัชนีมีค่าลดลงติดต่อกัน 3 ไตรมาส ดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นต่อการขยายธุรกิจด้วยการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเชื่อมั่นจากยอดขาย และการจ้างงานที่ปรับเพิ่มเล็กน้อย

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 65.1 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.2 จุด แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีทิศทางความเชื่อมั่นในเชิงบวก มีค่าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านยอดขาย ผลประกอบการ และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอีก 6 เดือน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ