Loading

อสังหาฯเหนือเร่งระบายสต๊อก

วันที่ : 6 เมษายน 2560
อสังหาฯเหนือเร่งระบายสต๊อก

โชคชัย สีนิลแท้

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน จ.เชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีโครงการสาธารณูปโภคเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามมา

วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก ปี 2559 เริ่มจาก จ.เชียงใหม่ พบโครงการบ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขาย 176 โครงการ จำนวน 20,667 หน่วย เหลือขาย 7,459 หน่วย เทียบกับปีก่อนหน้ามี 159 โครงการ จำนวน 17,270 หน่วย เหลือขาย 7,042 หน่วย ซึ่งบ้านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล้านบาท บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ระดับราคา 2-3 ล้านบาท อาคารชุดอยู่ระหว่างการขาย 53 โครงการ จำนวน 8,620 หน่วย มูลค่าโครงการ 23,580 ล้านบาท เหลือขาย 3,072 หน่วย มูลค่า 10,340 ล้านบาท

สำหรับ จ.เชียงราย บ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขาย 42 โครงการ จำนวน 3,283 หน่วย มีมูลค่า 9,000 ล้านบาท เหลือขาย 1,745 หน่วย มูลค่า 5,500 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้ามี 35 โครงการ 2,953 หน่วย เหลือขาย 1,781 หน่วย บ้านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท อาคารชุดพบว่าโครงการซึ่งอยู่ระหว่าง การขายจำนวน 11 โครงการ จำนวน 1,949 หน่วย มูลค่า 3,900 ล้านบาท เหลือขาย 556 หน่วย มูลค่า 1,800 ล้านบาท

ด้าน จ.พิษณุโลก บ้านจัดสรร อยู่ระหว่างการขาย 38 โครงการ จำนวน 2,562 หน่วย เหลือขาย 1,180 หน่วย เทียบกับปีก่อนหน้ามี 35 โครงการ 2,206 หน่วย เหลือขาย 1067 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยว 61% ทาวน์เฮาส์ 16 % อาคารพาณิชย์ 14% บ้านแฝด 9% อาคารชุดอยู่ระหว่างการขาย 5 โครงการ 1,119 หน่วย เหลือขาย 360 หน่วย เทียบกับปีก่อนหน้ามีโครงการ 1,119 หน่วย เหลือขาย 459 หน่วย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท

ส่วน จ.ตาก โครงการบ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขาย 11 โครงการ 356 หน่วย เหลือขาย 222 หน่วย โดย อยู่ใน อ.เมือง 6 โครงการ 178 หน่วย อยู่ใน อ.แม่สอด 5 โครงการ 178 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยว 63% ระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ 10% ระดับราคา 3-5 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ 23% ระดับราคา 5-7.5 ล้านบาท โครงการอาคารชุดอยู่ระหว่างขาย 6 โครงการ จำนวน 788 หน่วย เหลือขาย 260 หน่วย โดยอยู่ใน อ.แม่สอดทั้งหมด ในระดับราคา 1-2 ล้านบาท ที่เหลือเป็นแบบสองห้องนอน 4% ระดับราคา 2-3 ล้านบาท แบบสตูดิโอ 4% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ