Loading

เคาะแก้กฎหมายธอส. ครม.ไฟเขียวเปิดทางทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ออกสลากระดมเงินยาว

วันที่ : 29 มีนาคม 2560
เคาะแก้กฎหมายธอส. ครม.ไฟเขียวเปิดทางทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ออกสลากระดมเงินยาว

ครม.เคาะแก้กฎหมาย ธอส.ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ หวังมีโปรดักต์ครบให้บริการคนอยากมีบ้าน เปิดทางออกสลากระดมเงินระยะยาว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับ เพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ทำธุรกิจได้หลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ครบให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการมีบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของ ธอส.

ทั้งนี้ กฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์ และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของการแก้กฎหมาย ประกอบด้วย การแก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส.ให้รองรับการให้ สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้กู้จำนองที่อยู่อาศัยไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อขอรับเงินเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

นอกจากนี้ ยังแก้ไขให้ ธอส.สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร คือ ให้ ธอส.ดำเนินธุรกิจการประกันสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับจัดทำสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตได้ หรือ สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประกันได้ รวมทั้งให้ ธอส.สามารถออกและ ขายสลากออมทรัพย์ได้ เพื่อเป็น ช่องทางใหม่ในการระดมทุนในระยะยาวได้มากขึ้น สอดคล้องกับสินเชื่อที่ ส่วนใหญ่ให้กู้ยาว 15-20 ปี และให้สามารถให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ด้วย

สำหรับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ยังได้แก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ จากปัจจุบันเป็นอำนาจของ ครม.เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของ รมว.คลัง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ