Loading

ผุดที่จอดรถกรุงเทพฯชั้นใน5แห่งดึงคนใช้รถไฟฟ้า-จัดระเบียบเมือง

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2560
ผุดที่จอดรถกรุงเทพฯชั้นใน5แห่งดึงคนใช้รถไฟฟ้า-จัดระเบียบเมือง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา รายงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ถึงการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะสั้นแก้จราจรใน 21 เส้นทาง มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และระยะปานกลาง ให้คมนาคมสร้างที่จอดรถในกรุงเทพฯ

ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้สำรวจจุดจอดรถแนวรถไฟฟ้า 10 สาย มี 62 แห่ง รวม 102,903 คัน แยกเป็นอาคารจอดและจรของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 54 แห่ง 89,048 คัน และที่จอดส่วนบุคลหรือห้างสรรพสินค้าในแนวรถไฟฟ้า 8 แห่ง 13,855 คัน นอกจากนี้ให้ สนข.ศึกษาถึงความเป็นไปได้เพิ่มเติมอีก 5 แห่ง จูงใจคนมาใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจอดข้างทางและรถติด

ส่วนการแก้จราจรต่างจังหวัดได้ศึกษา 6 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ ภูเก็ต และพิษณุโลก ทีชัดเจนคือรถไฟฟ้ารางเบา จ.ภูเก็ต ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม ปี 2560 ระยะทาง 60 กม. มี 23 สถานีจากท่านุ่น-อ่าวฉลอง ลงทุน 17,944 ล้านบาท หลังเปิดบริการในปีแรกมีผู้โดยสาร 68,000 เที่ยวคน/วัน รูปแบบการลงทุนจะหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น จะให้เอกชนลงทุนหรือร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.

แหล่งข่าวกระทรวงคมนาคมเปิดเผย ว่า เตรียมจ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนแม่บทจุดจอดรถใน กทม. จะแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559 กำหนดพื้นที่เหมาะสมจะสร้างที่จอดรถใต้ดินไว้หลายแห่ง

โดยอยู่แนวถนนราชดำเนิน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณสวนรมณีนาถ ของ กทม. 29 ไร่ จำนวน 3-4 ชั้น บริเวณสวนนาคราภิรมย์ และสโมสรข้าราชบริพารถนนมหาราช ติดกับท่าเรือท่าเตียน 7.5 ไร่ 4 ชั้น รองรับได้ 700 คัน และอาคารหอภาพยนตร์ที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จะปรับปรุงทำเป็นที่จอดรถใต้ดิน และยังมีบริเวณใกล้เคียงถนนราชดำเนิน อาทิ ราชนาวีสโมสรถนนมหาราช พื้นที่ 8 ไร่ ติดกับท่าเรือท่าช้าง อาจจะปรับปรุงให้มีชั้นจอดรถใต้ดิน 2 ชั้น บริเวณด้านหน้าสวนรมณีนาถบนถนนศิริพงษ์ พื้นที่ 5 ไร่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ