Loading

เดินหน้าพัฒนา2แปลงที่ดินหมอชิต-ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

วันที่ : 27 ธันวาคม 2559
เดินหน้าพัฒนา2แปลงที่ดินหมอชิต-ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

กรมธนารักษ์ เดินหน้าพัฒนาที่ดิน 2 แปลงใหญ่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหมอชิต 26,000 ล้าน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเสนอครม.เห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุขนาดใหญ่ 2 โครงการ ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าเพิ่มขึ้นอีก 26,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุหมอชิต มูลค่าโครงการลงทุน 20,000 ล้านบาท อายุสัมปทาน 30 ปี ให้ผู้ได้รับสัญญาสัมปทานเดิมคือ บริษัทบางกอก เทอร์มินอล รูปแบบโครงการจะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ให้เช่า และคอนโดมิเนียมสำหรับอยู่อาศัย

ทั้งนี้ กรมฯ จะมีค่าสัมปทานพัฒนาที่ดินหมอชิตซึ่งอยู่ระหว่างสรุปตัวเลข ซึ่งจะรวมกับค่าฐานรากของโครงการ 1,200 ล้านบาท และค่าสัมปทานเก่าที่มีปัญหาอีก 500 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้สัมปทานได้ตกลงที่จะจ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่โครงการที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะให้กับผู้ได้รับสัมปทานเดิมคือบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ ของกลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี และมีการปรับรูปแบบโครงการสร้างเป็นศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยมีมูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท ทางกรมฯ จะได้รับผลตอบทนไม่ต่ำกว่า 5,100 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาเช่า 50 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ