Loading

คอลัมน์ Property Focus: อัพเดตโครงการที่อยู่อาศัยรอบแนวรถไฟฟ้า

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2559
คอลัมน์ Property Focus: อัพเดตโครงการที่อยู่อาศัยรอบแนวรถไฟฟ้า

ratchada@thanonline.com

จากการรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ ใกล้เปิดบริการ และที่จะเปิดบริการในอนาคต ณ สิ้นปี 2558 โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า มีทั้งหมด  371 โครงการ รวม 1.56 แสนหน่วย คิดเป็นหน่วยเหลือขายรวมที่ประมาณ 6.25 หมื่นหน่วย แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 83 โครงการ หน่วยในผังรวม 13,356 หน่วย หน่วยเหลือขาย 6,971 หน่วย และโครงการอาคารชุด 288 โครงการ หน่วยในผังรวม 142,433 หน่วย หน่วยเหลือขาย 55,548 หน่วย โดยอาคารชุดแนวรถไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของมูลค่าตลาดรวมคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลที่ 2  แสนหน่วย

          ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ ใกล้เปิดบริการ และที่จะเปิดบริการในอนาคต พบว่า มีบ้านจัดสรรที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ 37 โครงการ และคอนโดมิเนียม 143 โครงการ ขณะที่โครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดในพื้นที่แนวรถไฟฟ้าใกล้เปิดบริการคือ สายสีม่วง มีรวม 49 โครงการ แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 17 โครงการ อาคารชุด 32 โครงการ ในส่วนของเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะเปิดบริการในอนาคตมีทั้งสิ้น 142 โครงการ บ้านจัดสรร 29 โครงการ และอาคารชุด 113 โครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ