Loading

โละบ้าน-คอนโดหนี้เน่า

วันที่ : 28 มกราคม 2559
โละบ้าน-คอนโดหนี้เน่า

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า ในปี 2559 ภาครัฐให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลงมาถึงกลุ่มรากหญ้า มีนโยบายพัฒนาโครงการบ้านคนจนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สินทรัพย์เก่าจากกรมบังคับคดี, บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ฯลฯ ประมาณ 12,000 ยูนิตมูลค่า 16,000 ล้านบาท ออกมาขายในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ส่วนอีกกลุ่มเป็นโครงการใหม่ภายใต้โครงการบ้านประชารัฐ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือกับทาง 3 สมาคมเอกชนเพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการ เบื้องต้นทางกรมธนารักษ์นำเสนอที่ราชพัสดุจำนวน 10 แปลงซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อให้เอกชนพัฒนาทั้งในรูปแบบเช่าระยะยาวและขายขาด

พร้อมกันนี้รัฐบาลมอบนโยบายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยที่มีจำนวน 2.7 ล้านครัวเรือนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ