Loading

สถาบันก่อสร้างฯหวั่นแรงงานขาด หลังโครงการรัฐจะประมูลมากประมาณปีหน้า

วันที่ : 23 ธันวาคม 2558
สถาบันก่อสร้างฯหวั่นแรงงานขาด หลังโครงการรัฐจะประมูลมากประมาณปีหน้า

สถาบันการก่อสร้างฯ ชี้หลังเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ไทยเสี่ยงแรงงานขาด

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2559 จะเผชิญปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้าง หลังจากที่รัฐบาล เดินหน้าโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนระบบขนส่งมวลชนหลายเส้นทาง เพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการนำระบบสำเร็จรูปมาใช้ในภาคการก่อสร้างมาก แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ทั้งนี้ ตัวเลขการใช้แรงงานภาคก่อสร้างในไตรมาสแรกของปี 2558 อยู่ที่จำนวน 2.46 ล้านคน ไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.44 ล้านคน ไตรมาส 3 อยู่ที่ 2.16 แสนคน คาดว่าทั้งปีนี้จะมีแรงงานก่อสร้างอยู่ที่ 2.4 ล้านคน ซึ่งหากเทียบกับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 โดยไตรมาสแรกปี 2557 อยู่ที่ 2.42 ล้านคน ไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.38 ล้านคน และไตรมาส 3 อยู่ที่ 2.21 ล้านคน อย่างไรก็ตามในอดีตที่แรงงานก่อสร้างใช้จำนวนมาก เคยมีการใช้แรงงานก่อสร้างสูงถึง 2.9 ล้านคน

"แรงงานภาคก่อสร้างไทยนั้นต้องพึ่งพิงกับแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะพบว่าในช่วงฤดูฝนนั้น แรงงานจะหายออกไปจากงานก่อสร้างไปอยู่ในภาคเกษตรกรรม หลังจากนั้นจึงจะกลับภาคอยู่ภาคการก่อสร้าง" นายจักรพร กล่าว

นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย ปัจจุบันข้อมูลยังเชื่อยาก เห็นได้จาก 3 ปีก่อน สำรวจแรงงานต่างด้าวเข้าไทย 1.5 แสนคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งการบริหารแรงงานต่างด้าวของไทยยังทำได้ไม่ดี

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา กล่าวว่า ปี 2559 เป็นไปได้ว่าแรงงานในภาคการก่อสร้างไทยจะขาดแคลนมากขึ้น หลังรัฐบาลเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์จำนวนมากให้ออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

"มีการประเมินว่า ไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการในปี 2559 เช่น ภาวะภัยแล้ง ปัญหาการเมืองในประเทศ ซึ่งจะกระทบเป็นลูกโซ่กับเศรษฐกิจ แต่หากรัฐบาลเดินหน้าโครงการก่อสร้าง ได้จริง สิ่งหนึ่งที่ต้องเผชิญคือแรงงานก่อสร้างขาดแคลน ถึงภาคเกษตรจะเผชิญปัญหา แต่แรงงานที่ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น" นายสุวัฒน์ กล่าว

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คาดว่า ปัญหาแรงงานก่อสร้างขาดแคลนจะเกิดขึ้นชัดเจนในปี 2560 หลังการประมูลงานก่อสร้างของรัฐออกมาจำนวนมาก ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างได้ปรับตัว เช่น การใช้ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปมากขึ้น และใช้เครื่องจักรเพื่อลดการใช้แรงงานและต้นทุน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ