Loading

ทุ่ม50ล.ศึกษาบูมฝั่งธนฯ

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2558
ทุ่ม50ล.ศึกษาบูมฝั่งธนฯ

นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เปิดเผยว่า กทม. เตรียมจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออก แบบรายละเอียดเพื่อจัดทำศูนย์คมนาคมสาทร-เจริญนคร โดยใช้งบฯ 50 ล้านบาท ใช้เวลาศึกษาประมาณ 7-8 เดือน โดยจะทำการศึกษา 3 ส่วน คือ งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น งานออก แบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษารูปแบบการลงทุนและเอกสารจ้างเหมาก่อสร้าง โดยโครงการศูนย์คมนาคมสาทร-เจริญนคร จะเป็นการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเนื่องจากพื้นที่ฝั่งธนฯ ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางของรถไฟฟ้าหลายสาย รถเมล์บีอาร์ที ซึ่งจำเป็นต้องเตรียม จัดทำการเชื่อมต่อการขนส่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมถึงเป็นจุดลงทุนทางธุรกิจแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งจึงเตรียมวางแผนพัฒนา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ของหน่วยงาน กทม.อยู่แล้วทำให้ทำการศึกษาได้ง่ายไม่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ