Loading

คอลัมน์ อสังหาเสวนา: สถานการณ์อสังหาฯ 3 ไตรมาสปีนี้

วันที่ : 26 ตุลาคม 2558
คอลัมน์ อสังหาเสวนา: สถานการณ์อสังหาฯ 3 ไตรมาสปีนี้

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 โครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 205 โครงการ จำนวน 3.2 หมื่นยูนิต เมื่อเทียบกับใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งมีบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ 203 โครงการ จำนวน 3.55 หมื่นยูนิต แสดงว่าจำนวนโครงการใกล้เคียงกัน แต่จำนวนยูนิตลดลง 9.8% เป็นโครงการของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 102 โครงการ หรือประมาณครึ่งหนึ่งมีจำนวน 2.13 หมื่นยูนิต หรือ 67% ของยูนิตที่เปิดขายใหม่ ซึ่งลดลงจากตลอดทั้งปี 2557 ที่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนยูนิตถึง 74%

ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 มีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 258 โครงการ มีจำนวนยูนิต 4.52 หมื่นยูนิต ผู้ประกอบการที่เปิดขายหน่วยบ้านจัดสรรใหม่มากที่สุดคือ พฤกษา 27 โครงการ รวม 8,000 ยูนิต รองลงมาคือ คิวเฮ้าส์ 10 โครงการ รวม 2,300 ยูนิต และเอพี 11 โครงการ รวม 1,900 ยูนิต จากยูนิตโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 58% บ้านเดี่ยว 28% ที่เหลือเป็นบ้านแฝด หรืออาคารพาณิชย์

จากหน่วยบ้านจัดสรรทั้งหมดที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯปริมณฑล ใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ไม่มียูนิตราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทเลย โดย 52% เป็นยูนิตระดับราคา 1.1-3 ล้านบาท อีก 27% เป็นยูนิตราคา 3.1-5 ล้านบาท และ 21% เป็นระดับราคาที่สูงกว่า 5 ล้านบาท มูลค่าโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสแรกปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 1.27 แสนล้านบาท คิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการทั้งปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.81 แสนล้านบาท

สำหรับโครงการห้องชุด 3 ไตรมาสแรก มียูนิตเปิดขายใหม่ 105 โครงการ ประมาณ 4.37 หมื่นยูนิต เมื่อเทียบกับใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งมีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ 107 โครงการยูนิตรวม 4.87 หมื่นยูนิต แสดงว่าจำนวนโครงการใกล้เคียงกัน แต่จำนวนยูนิตลดลง 10.3% เป็นโครงการของผู้ประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 55 โครงการ จำนวน 2.93 หมื่นยูนิต หรือ 67% เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนยูนิต 57% จากปี 2557 มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 157 โครงการ จำนวน 7.31 หมื่นยูนิต

ผู้ประกอบการที่เปิดขายหน่วยห้องชุดใหม่มากที่สุดใน 3 ไตรมาสแรก คือ แอล.พี.เอ็น. 4 โครงการ 4,900 ยูนิต รองลงมาอนันดา 6 โครงการ 4,650 ยูนิต และเอพี 5 โครงการ 4,050 ยูนิต สัดส่วนของห้องชุดราคาแพงกว่า 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 9% ในปี 2557 เป็น 16% เมื่อรวม 3 ไตรมาสแรกปีนี้

ขณะที่สัดส่วนของห้องชุดราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดลงจาก 53% ในปี 2557 เป็น 39% เมื่อรวม 3 ไตรมาสแรกปีนี้ มูลค่าโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสแรกปี 2558 เท่ากับประมาณ 1.56 แสนล้านบาท คิดเป็น 80% ของมูลค่าโครงการทั้งปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.94 แสนล้านบาท เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นห้องชุดระดับราคาสูงมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ