Loading

สร้างปีหน้า สายสีเหลือง แนวลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์

วันที่ : 13 ตุลาคม 2558
สร้างปีหน้า สายสีเหลือง แนวลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าตามที่มีพระราชกฤษฎีกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร โดยเส้นทางเริ่มจากเชื่อมกับสายสีน้ำเงินที่แยกรัชดา-ลาดพร้าวเป็นโครงสร้างใต้ดินไปตามแนวถนนลาดพร้าวเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีนครินทร์ผ่านแยกลำสาลีจากนั้นยกระดับขึ้นบริเวณถนนศรีนครินทร์เลี้ยวขวาไปตามถนนเทพารักษ์จนถึงสำโรงงบประมาณก่อสร้าง 54,786 ล้านบาทโดยมีการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนใน 8 ท้องที่ได้แก่ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนาของกรุงเทพมหานคร และเขตอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพ.ร.ฎ.ดังกล่าวได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น โดยภายหลังจากที่มีการออก พ.ร.ฎ.ไปแล้วนั้น รฟม. ยังไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจอสังหาริมทรัพย์และกำหนดค่าทดแทนได้เพราะยังมีขั้นตอนการทำงานและการกำหนดแนวเขตทางโดยการวัดแนวเขตทางและจัดกรรมสิทธิ์แนวเวนคืนจะมีการวัดจากกึ่งกลางถนนรัศมีข้างละ 100 เมตร (รวมสองข้างจึงเป็น 200 เมตร) ส่วนบริเวณแยกศรีเอี่ยมเป็นจุดที่จะมีทั้งสถานีรถไฟฟ้าอาคารจอดรถและโครงสร้างทางเข้า-ออกอาคารจึงขยายเป็น 250 เมตร รวมทั้งการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบเนื่องจากรายงาน EIA หลักผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปแล้ว

รายงานข่าวแจ้งต่อว่าอย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์จะต้องรอทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการก่อนเพราะจะต้องมีการของบประมาณค่าเวนคืนที่ดิน ด้านรูปแบบการลงทุนนั้นสำหรับสายสีเหลือง รฟม. ได้เสนอได้ลงทุนก่อสร้างงานโครงสร้างและระบบรางแบบให้สัมปทานกับเอกชนทั้งหมดซึ่งทางกระทรวงคมนาคมให้เห็นความชอบในหลักการไปแล้วและขณะนี้รฟม.ได้มีการส่งเอกสารรายละเอียดไปยังสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณารูปแบบการลงทุนโดยภายหลังจากที่ สคร. เห็นชอบก็จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคณะกรรมการ PPP ทั้งนี้ภายหลังจากที่คณะกรรมการ PPP พิจารณารายงานเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการเสนอต่อ ครม.อีกครั้งโดยภายหลังจากที่ครม.เห็นชอบจึงจะสามารถเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินอสังหาริมทรัพย์ โดยได้มีการกำหนดงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 6,013 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ภายในปี 59 เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลก็พยายามเร่งรัดให้การก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ