Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ระบุยอดเปิดโครงการ 8 เดือน "บ้านจัดสรร" เปิดใหม่หดตัวมากสุด 28%

วันที่ : 12 ตุลาคม 2558
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ระบุยอดเปิดโครงการ 8 เดือน "บ้านจัดสรร" เปิดใหม่หดตัวมากสุด 28%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ระบุยอดเปิดโครงการ 8 เดือน "บ้านจัดสรร" เปิดใหม่หดตัวมากสุด 28%

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) มีโครงการเปิดใหม่รวม 6.41 หมื่นยูนิต ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการเปิดตัว โครงการใหม่ 7.29 หมื่นยูนิต  โดยคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ 4.11 หมื่นยูนิต ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนมีคอนโดเปิดใหม่ 4.09 หมื่นยูนิต โดย 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ คาดเปิดใหม่ 2 หมื่นยูนิต ประเมินว่าปีนี้มีคอนโดเปิดใหม่ 6.5 หมื่นยูนิต ลดลงจากปี 2557 มีคอนโดเปิดใหม่ 7.5 หมื่นยูนิต "ผู้ประกอบการเลื่อนเปิดโครงการใหม่ออกไปในปี 2559 เพื่อรอดูภาวะเศรษฐกิจ ในส่วนของคอนโดจะเห็นการเปิดโครงการขนาดใหญ่น้อยลง"

ส่วนโครงการบ้านจัดสรรเปิดตัวลดลงมาก โดยเฉพาะจำนวนยูนิตลดลงถึง 28 % จากช่วง เดียวกันของปีก่อน ซึ่งช่วง 8 เดือนแรก มีโครงการ บ้านจัดสรรเปิดใหม่ 2.3 หมื่นยูนิต ลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน เปิดใหม่ 3.2 หมื่นยูนิต

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการปล่อยสินเชื่อใหม่ยังคงมีการเติบโต โดยครึ่งปีแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบมีจำนวน 2.75 แสนล้านบาท แบ่งเป็นไตรมาสแรก 1.32 แสนล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน 1.43 แสนล้านบาท เติบโต 6% เทียบครึ่งปีแรก 2557 ที่มีสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ 2.6 แสนล้านบาท สำหรับ ปีนี้คาดว่ามีการปล่อยสินเชื่อ 5.8-5.9 แสนล้านบาท

"การเติบโตของสินเชื่อปล่อยใหม่ส่วนใหญ่ มาจากยอดขายคอนโดช่วง 2-3 ปีก่อนหน้า ที่เริ่มสร้างเสร็จและโอนปีนี้ ซึ่งลูกค้าเริ่มทยอย ขอสินเชื่อ แม้ว่าสถาบันการเงินจะมีความเข้มงวด ในการปล่อยสินเชื่อ หนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ใน ระดับสูง ทำให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น แต่เพราะมีการขอสินเชื่อใหม่จำนวนมาก ทำให้ตัวเลขสินเชื่อปล่อยใหม่ยังคงเติบโต"

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 3 ยังไม่ดีขึ้นมากตามที่คาดการณ์ การขายโครงการยังไปได้สำหรับบ้านจัดสรร แต่คอนโด มีการขายค่อนข้างช้า ขณะที่ตลาดต่างจังหวัด ไม่ดีขึ้น อัตราการขายน้อยลงมาก โดยเฉพาะคอนโดแทบไม่มียอดการซื้อขาย ส่วนโครงการบ้านจัดสรร มียอดขายแต่อยู่ในภาวะขายได้น้อยลงมาก จากผลกระทบราคา สินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิต สินค้าเกษตรลดลง เงินหมุนเวียนในภูมิภาคลดลง

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ