Loading

เผยดัชนีที่อยู่อาศัยQ3แพงขึ้นทุกประเภท-ทาวน์เฮาส์ขยับกว่า4%

วันที่ : 6 ตุลาคม 2558
เผยดัชนีที่อยู่อาศัยQ3แพงขึ้นทุกประเภท-ทาวน์เฮาส์ขยับกว่า4%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผย ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยพบดัชนี ราคาห้องชุดปรับขึ้นร้อย 4.8 เมื่อเทียบไตรมาส 3/57 ขณะที่ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ปรับขึ้นร้อยละ 2.9 ส่วนทาวน์เฮาส์ปรับขึ้นร้อยละ 4

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาส 3/2558 โดยพบว่าดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยพบว่าปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557

ทั้งนี้เมื่อแยกช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1, ห้องชุด ที่มีระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0, ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7

โดยในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทร-ปราการ เขต/อำเภอที่มีการปรับราคาห้องชุดเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางนา เขตบางพลัด และอำเภอเมืองนนทบุรี (ถนนรัตนาธิเบศร์) ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็น ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8, ดัชนี ราคาบ้านเดี่ยว ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็น ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2, ดัชนี ราคาทาวน์เฮาส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8

ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำ "ดัชนีราคา ห้องชุด" ในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียว เริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 ในงวดครึ่งหลัง ปี 2556 และได้ทำการสำรวจข้อมูลราคาห้องชุดเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2554 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 ในงวดครึ่งแรก ปี 2557 แต่ในการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคา ทาวน์เฮาส์ ตั้งแต่งวดไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับการจัดทำดัชนีจาก รายครึ่งปีเป็นรายไตรมาส โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ เป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาห้องชุด ราคาบ้านเดี่ยวและราคาทาวน์เฮาส์ที่อยู่ระหว่างขาย และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาในตลาดปัจจุบัน

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ