Loading

เอกชนเสนอที่ดิน10แปลงสร้างสถานีขนส่งหมอชิต2

วันที่ : 25 สิงหาคม 2558
เอกชนเสนอที่ดิน10แปลงสร้างสถานีขนส่งหมอชิต2

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสถานีขนส่งสายเหนือและสายอีสานแห่งใหม่ แทนที่หมอชิต 2 ว่า ขณะนี้ได้มีภาคเอกชนได้เสนอที่ดินมาให้ บขส. พิจารณา สำหรับก่อสร้างสถานีแห่งใหม่แล้วประมาณ 10 แปลง โดยทุกแปลงจะอยู่ในย่านตอนเหนือของกรุงเทพฯ ช่วง รังสิตจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจากนี้จะมีการศึกษาและสรุปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บขส. และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม คนใหม่ ได้ภายในช่วงปลายเดือน ก.ย.ถึงต้นเดือน ต.ค. 58

ในปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ บขส. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจรายละเอียดของที่ดินแต่ละแปลงเพื่อศึกษาดูความคุ้มค่า และจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศึกษาการใช้งบประมาณในการจัดหาเพื่อดูว่าพื้นที่ไหนมีความเหมาะสมในการก่อสร้างมากที่สุด รวมถึงระเบียบเรื่องการใช้ที่ดินราชพัสดุ งบประมาณและอื่น ๆ รวมถึง พ.ร.บ.ขนส่ง เรื่องการจัดสร้างสถานีขนส่งว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อหาข้อสรุป และจัดอันดับความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว

"เรื่องการจัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสายเหนือและอีสาน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กำลังเร่งทำอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมา กำหนดการส่งมอบ บขส.ก็จะมีการนำเสนอรมว.คมนาคมรับทราบในวันที่ 26 ส.ค. นี้"

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ