Loading

คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว: เชื่อมั่นลด

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558
คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว: เชื่อมั่นลด

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ได้สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาส 2 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 50.4 สูงกว่าค่ากลางเพียงเล็กน้อยและลดลงจากไตรมาสแรก ที่ 52.2 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังดีอยู่แต่ก็ถดถอยลงโดยภาพรวมผู้ประกอบการมีค่าความเชื่อมั่นลดลงทั้งด้านผลประกอบการ ยอดขายการลงทุน การจ้างงานและเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ลดลงโดยระมัดระวังการเปิดโครงการมากขึ้นเนื่องจากยังกังวลปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ