Loading

คอลัมน์ บิซ มอนิเตอร์: ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯลดลง

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558
คอลัมน์ บิซ มอนิเตอร์: ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯลดลง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในไตรมาส 2 ปี 2558 ว่า มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 50.4 ลดลงจากไตรมาสแรกที่ดัชนีเท่ากับ 52.2 เนื่องจากยังกังวลปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจ ส่วนดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 67.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่มีค่าเท่ากับ 64.8  แสดงว่ายังมีความคาดหวังที่ดีในอนาคต แต่ระยะเวลาคาดหวังนานขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ