Loading

สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดบริการฟรี 6 รายกา

วันที่ : 17 ธันวาคม 2557
สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดบริการฟรี 6 รายการ

          รัฐบาลทยอยมอบของขวัญปีใหม่ สธ.จัดบริการฟรี 6 รายการ ฟันเทียม ฉีดวัคซีน ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม พาณิชย์จัดธงฟ้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก คมนาคมเปิดจองทะเบียนรถออนไลน์ ศธ.จัดเรียนรู้ สู่อาชีพ

          วานนี้ (16 ธ.ค.) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. อธิบดีกรมต่างๆ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน "สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี" เพื่อส่งความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยภายในงานนี้ไม่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.เข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัด

          ทั้งนี้ นายยงยุทธได้มอบแท่นโมเดลให้แก่ ศ.นพ.รัชตะ ประกอบด้วย ตาชั่ง คนช่วยเหลือกัน และรากหญ้า โดยระบุว่า สื่อความหมายแทนนโยบายด้านสังคม โดยตาชั่ง หมายถึงลดความเหลื่อมล้ำ คนช่วยเหลือกัน คือ อุปถัมภ์ค้ำจุน เช่นเดียวกับการที่มี สปสช.ให้สิทธิการรักษาคนไทยทุกคน และรากหญ้า คือ การหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว

          สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 รัฐบาลให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมการดำเนินงานเป็นพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน โดย สธ.ได้จัดบริการสุขภาพฟรี 6 รายการ เป็นของขวัญแก่ประชาชน

          ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ที่ สธ. จัดเตรียมมี 6 เรื่อง คือ

          1. การฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้ที่มีปัญหาฟันเทียมเลื่อนหลุดขณะเคี้ยวอาหาร 5,000 คน ในโรงพยาบาลจังหวัด และเครือข่าย 200 แห่ง และใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันตั้งแต่ 16 ซี่ขึ้นไป จำนวน 35,000 คน ในโรงพยาบาลในสังกัดกว่า 900 แห่ง

          2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก แก่คนไทยอายุ 20-50 ปี จำนวน 28 ล้านคน

          3. การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด จำนวน  60,000 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

          4. การส่งมอบทีมหมอครอบครัว  5. ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

          6. การจัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลศูนย์ 300 แห่ง

          นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า  ปีใหม่นี้ สธ.ยังมอบของขวัญให้บุคลากรสาธารณสุขในเรื่องทีมหมอครอบครัว ซึ่งจะเน้นบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ ทั้งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยบุคลากรเหล่านี้จะต้องให้บริการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน ซึ่ง สธ.มองว่าควรสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคคลกลุ่มนี้ โดยจะมีค่าตอบแทนพิเศษ พิจารณาจากผลปฏิบัติงานเป็นทีม ซึ่งจะประเมินผลการทำงานจากผลลัพธ์ของประชาชนว่าได้ประโยชน์ ลดโรคอย่างไรบ้าง  โดยงบประมาณจะมาจากงบเหมาจ่ายรายหัวในรูปแบบเงินส่งเสริมป้องกันโรค ส่วนจะสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่บุคลากรที่ทำงานด้านนี้จะได้ทุกคน

          ผุด "ก.ดิจิตอล" แทน "ไอซีที"

          ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. เมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. แต่งตั้งคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้เกิดการร่วมทำงานระหว่างเอกชนและรัฐบาล ในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานระดับชาติ นอกจากนั้น ยังได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือ กระทรวง ไอซีที เป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอลขึ้นมาใหม่ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

          พาณิชย์จัดธงฟ้ารับปีใหม่

          นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบการจัดทำของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนของ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะจัดงานร่วมทำบุญปีใหม่ มอบความสุขแก่คนไทย น้อมใจถวายในหลวง ในวันที่ 20-21 ธ.ค.57 ณ เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีกิจกรรมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การบริการต่างๆ กับประชาชน และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก ส่วนช่วงวันที่ 24 - 30 ธ.ค.57 จะมีการจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกแผนก ทุกสาขาทั่วประเทศ ประมาณ 12,800 สาขา  โดยลดราคาสินค้าสูงสุดร้อยละ 70 เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ในช่วง วันที่ 15 - 30 ธ.ค.57 จะมีการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2015  โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพันธมิตรจัดกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในราคาพิเศษ โดยลดราคาสินค้าร้อยละ 20-90 เป็นต้น

          เปิดจองทะเบียนรถออนไลน์

          ในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 จำนวน 69 โครงการด้วยกัน นอกเหนือจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังมีโครงการที่น่าสนใจ อาทิ  กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จองทะเบียนรถออนไลน์ เพื่ออำนวยสะดวกประชาชนในการจองทะเบียนรถ กรมทางหลวงจะจัดทำช่องจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนและสนับสนุนการท่องเที่ยว/การออกกำลังกาย ใน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครนายก พังงา และมุกดาหาร ส่วนกรมทางหลวงชนบท จะเร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (จากถนนนนทบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกถนนราชพฤกษ์) โดยเร่งรัดให้เปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจร ในวันที่ 28 ธ.ค.57 ซึ่งตามสัญญาจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน มี.ค.58 เป็นต้น

          ศธ.จัด "เรียนรู้สู่อาชีพ"

          ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่น่าใจภายใต้ชื่อของขวัญ "เรียนรู้.สู่อาชีพ" อาทิ โครงการครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า โครงการอาชีวะ ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุข และโครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข สู่ชุมชน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มีการย้ำมติ ครม.ที่ให้วันที่  2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีกหนึ่งวันด้วย

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้กู้ต่อของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้จ่ายในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยการชำระหนี้คืนก่อนกำหนดจากสัญญาเดิมในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 20,000 ล้านบาท ให้กับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสินด้วยการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปี 2558 ครั้งที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี อายุคงเหลือ 7.15 ปี จำนวน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ได้รับทราบผลการรายงานหนี้สาธารณะของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 ก.ย.57 ยอดหนี้คงค้างราว 5.55 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละของเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ (จีดีพี) อยู่ที่ 46.07 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล และหนี้สาธารณะคงค้างในรอบ 1 ปีเพิ่มขึ้นราว 2.6 แสนล้านบาท

ที่มา : ASTVผู้จัดการรายวัน

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ