Loading

ปธ.หอค้าสุราษฎร์ฯระบุควรเปลี่ยนผังเมืองใหม

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2556
ปธ.หอค้าสุราษฎร์ฯระบุควรเปลี่ยนผังเมืองใหม่

นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สุราษฎร์ธานีมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น มีพื้นที่มากเพียงพอที่จะเอาไว้รองรับการลงทุน จะเห็นได้ว่า สุราษฎร์ธานีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นค่อนข้างสูง เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ เป็นต้น โครงการขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากมาย

 

"แต่ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเมือง คือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ ข้อกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารใหญ่ บนพื้นที่สีเหลือง กล่าวคือ ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป จึงขอเทศบาลในฐานะผู้แลผังเมืองให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าว" นายสุทัศน์กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ