Loading

อสังหาฯเชียงใหม่บูมรับผังเมืองใหม

วันที่ : 9 เมษายน 2556
อสังหาฯเชียงใหม่บูมรับผังเมืองใหม่

ที่ดินเชียงใหม่ เผยทิศทางอสังหาฯ ใน 4 อำเภอทางตะวันออกขยายตัว ได้แรงอัดฉีดจากการก่อสร้างศูนย์การค้าใหญ่ 3 แห่ง โครงการรถไฟความเร็วสูงเร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรุกลงทุนด้านที่อยู่อาศัยหวังชิงลงมือก่อนที่ผังเมืองฉบับใหม่จะมีผลในการควบคุม

 

นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ พบว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ 4 อำเภอทางตะวันออก คือดอยสะเก็ด, สันทราย, สันกำแพง และแม่ริม อันเป็นผลมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่ และคนต่างพื้นที่ และการเกิดขึ้นของศูนย์การค้าขนาดใหญ่พร้อมกัน 3 แห่ง ตลอดจนโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง การเปิดใช้ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้จังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

 

นอกจากนี้ แรงสนับสนุนที่ทำให้ภาคการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แต่รายละเอียดยังไม่สอด คล้องกับสภาพความเป็นจริง ขณะเดียวกันในปลายเดือนเมษายน 2556 กำลังจะมีการประกาศใช้ผังเมืองเมืองเชียงใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์เร่งดำเนินการก่อนที่จะ มีกฎหมายบังคับใช้ แต่ในข้อเท็จจริงคงจะต้องมีการแก้ไขผังเมืองทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละเขตให้มีความเหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

 

 “เท่าที่ทราบขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีแนวคิดจะแบ่งโซนระหว่างเมืองเก่าในฝั่งตะวันตกกับเมืองใหม่ในฝั่งตะวันออกให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโบราณสถาน และการค้าการลงทุน” นายไพรัต กล่าว

 

ขณะเดียวกัน การที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคเหนือ ด้วยการสนับสนุนโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง จึงทำให้มีผลต่อการตัดสินในใจการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากส่วนกลาง  ต่างเข้ามาลงทุนในรูปแบบของบ้านจัดสรร และอาคารชุดกันอย่างคึกคัก ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 มีการยื่นคำขออนุญาตจัดสรรแบ่งเป็นบ้านจัดสรร จำนวน 13 ราย และอาคารชุด 5 ราย ขณะที่ทั้งปี 2555 มีการยื่นคำขออนุญาตจัดสรรแบ่งเป็นบ้านจัดสรร 55 ราย และอาคารชุด 11 ราย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ