Loading

เร่งพีอาร์ขายทรัพย์บังคับคดีชี้ปีก่อนเดี้ยงเหตุตั้งราคาสูง

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2555
เร่งพีอาร์ขายทรัพย์บังคับคดีชี้ปีก่อนเดี้ยงเหตุตั้งราคาสูง

นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อจัดทำดัชนีราคาบ้านมือสอง (ทรัพย์บังคับคดี) ว่า ปัจจุบันมีทรัพย์รอการขาย (เอ็นดีเอ) ที่ค้างอยู่ที่กรมบังคับคดีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมาขายได้ช้า เพราะมีปัญหาประกาศกฎกระทรวงเรื่องราคาจำหน่ายทรัพย์ที่ค้างที่ต้องจำหน่ายตามราคาที่คู่กรณีกำหนดไว้ ซึ่งจะกำหนดไว้ในราคาสูง ทำให้ขายทรัพย์ได้น้อยโดยในปีที่ผ่านมาสามารถขายได้เพียง 3,000-4,000 ล้านบาท เท่านั้น หรือขายได้เพียง 4-5% เท่านั้น จากในอดีตที่เคยขายได้ถึง 40-50% ของราคาที่เปิดประมูล อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการลงนามประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่เรื่องประกาศราคาทรัพย์สินขายทอดตลาดต้องอิงราคาประเมินที่แท้จริง และหากประกาศขายทอดตลาดแล้วขายไม่ได้ก็ให้ลดราคาลงมาครั้งละ 10% แต่ราคาไม่ควรต่ำกว่า 70% ของราคาหลักทรัพย์ที่ประเมินซึ่งจะไม่ทำให้ส่งผลกระทบกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งปรากฏว่าทำให้การขายทรัพย์บังคับคดีเริ่มดีขึ้นโดยขายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 20%

 

นายวิศิษฎ์กล่าวว่า ปัจจุบันกรมยังมียังชิ้นใหญ่ที่มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท อยู่หลายชิ้น จึงมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง ซึ่งทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย โรงแรมในเกาะสมุย ในภูเก็ต และโรงสีในจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งทรัพย์เหล่านี้พร้อมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อ โดยจะมีการจัดเพรสทัวร์เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปดูของจริงด้วย ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ไม่กระทบกับการขายทรัพย์ และเชื่อว่าน่าจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อเพื่อการลงทุนมากขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ