Loading

เครดิตบูโรออกมาตรการช่วยลูกหนี้น้ำท่ว

วันที่ : 29 ตุลาคม 2554
เครดิตบูโรออกมาตรการช่วยลูกหนี้น้ำท่วม

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพฯ จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการอยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.2554 และลูกหนี้ต่างมีความกังวลว่าสถานะทางบัญชีสินเชื่อของตนเองจะเป็นเอ็นพีแอลหรือติดแบล็คลิสต์กับเครดิตบูโร จนทำให้การขอสินเชื่อในระยะต่อไปหลังน้ำลดจะทำได้ยากหรือจะเป็นเหตุไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้เข้าใจตรงกัน ขณะนี้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคาร และสถาบันการเงินต่างเข้าใจตรงกัน และต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ประการ

 

มาตรการแรกเมื่อลูกหนี้ได้เข้ามาติดต่อกับสถาบันการเงินและเข้าโครงการแก้ไขหรือมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วให้ถือว่าบัญชีสินเชื่อนั้นมีสถานะปกติทันที ในฐานข้อมูลเครดิตบูโร โดยไม่ต้องรอให้มีการปฏิบัติให้ได้ตามเงื่อนไขติดต่อกัน 3 เดือนก่อน

 

มาตรการต่อมาในการพิจารณาว่าจะผ่อนผัน ผ่อนปรน หรือการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้นั้นให้พิจารณาครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะจังหวัดที่มีอุทกภัย เพราะกิจการหรือเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจต่างมีสายโซ่แห่งการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นผู้กระจายสินค้า หรือเป็นแหล่งวัตถุดิบ หรือเป็นลูกค้าของผู้ประกอบการนั้น เมื่อเกิดปัญหาที่รายหนึ่งรายใดย่อมส่งผลต่อทั้งกระบวนการ ดังนั้นการปรับโครงสร้างหนี้จึงต้องทำได้ทั้งลูกหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

มาตรการสุดท้าย สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีหนี้บัตรเครดิตนั้น ทางการได้มีเกณฑ์ผ่อนผันจำนวนเงินที่ชำระหนี้ขั้นต่ำจากเดิมที่กำหนดไว้อย่างต่ำ 10%ของหนี้บัตรเครดิตที่ค้างในเดือนนั้นๆ ให้ปรับเป็น พิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และสถาบันการเงินผู้ออกบัตรจะพิจารณาต่ำกว่า 10% ก็ได้ ซึ่งมาตรการนี้จะลดผลกระทบได้มาก เพราะลูกหนี้ผู้ถือบัตรสามารถทำได้ตามความเป็นจริงและสถานะบัญชีในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรจะปรากฏว่าเป็น บัญชีปกติ ไม่มีการค้างชำระแต่อย่างใด

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ