Loading

ธอส. เปิดประมูลบ้านมือสอ

วันที่ : 21 เมษายน 2553
ธอส. เปิดประมูลบ้านมือสอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธอส. ได้กำหนดให้มีวาระการประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่1/2553 ในวันที่24 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. พร้องกันทั่วประเทศ โดยมีบ้านมือสองเข้าร่วมในการประมูล กว่า 3,00 รายการ เป็นทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 200 รายการ โดยจะจัดประมูล ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 สำหรับทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ธนาคารจะจัดประมูล ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ