Loading

กรมที่ดินรับมือแห่โอนบ้าน มาตรการฯจบเร็วศุกร์ 26มี.ค

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2553
กรมที่ดินรับมือแห่โอนบ้าน มาตรการฯจบเร็วศุกร์ 26มี.ค.

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดี กรมที่ดินเปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติไม่ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ว่า เชื่อว่า จะมีประชาชนมาเร่งรัดการโอนที่ดินจำนวนมากก่อนที่มาตรการจะสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคมนี้ โดยเฉพาะผู้ค้าที่ดินที่ต้องการประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนและผู้ซื้อที่จะได้รับสิทธิทางภาษี ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งไปที่ดินทุกพื้นที่ให้เตรียมรองรับธุรกรรมที่จะทะลักเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย จากเดิมที่ชะลอลงมาก เพื่อรอความชัดเจนขอลบมาตรการดังกล่าว

                วันสุดท้ายที่ประชาชนจะมาโอนที่ดินได้คือวันที่ 26 มีนาคม เพราะแม้ว่ามาตรการจะสิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม แต่ก็เป็นวันหยุด ดังนั้นเราจะรับคำร้องที่มายื่นจนถึงเวลา 16.30 น. แล้วจะทำการโอนให้หมด ซึ่งมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้รายได้ของกรมที่ดินหายไป 2 หมื่นล้านบาทจากที่เคยจัดเก็บได้ 5 หมื่นล้านบาทเหลือ 3 หมื่นล้านบาท แต่ก็เป็นการจัดส่งให้รัฐบาลและท้องถิ่นทั้งหมด ส่วนการจัดเก็บรายได้ปี 2553 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาทนายอุนุวัฒน์กล่าว

                ด้านนายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดี กรมธนารักษ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู)กับนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดินนำร่องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านแผนที่ ทะเบียนที่ดิน ราคาซื้อขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและสร้างความพร้อมด้านข้อมูลการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะสามารถรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีการประกาศใช้ในปีนี้ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการเชื่อมต่อข้อมูลประมาณ 1,000 ล้านบาท

                กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการประเมินราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้สะท้อนมูลค่าตลาด เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้คำนวณค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยจะมีการดำเนินการประเมินราคาและประกาศใช้ราคาประเมินรอบละ 4 ปี ปัจจุบันใช้รอบบัญชีปี พ.ศ.2551-2554 ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะทำให้กระบวนการประเมินราคาอสังหาฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาประเมินมีคุณภาพสะท้อนราคาตลาด

                สำหรับในปีงบประมาณ 2553 กรมธนารักษ์มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านแผนที่ ราคาซื้อขายและสำรวจการใช้ประโยชนที่ดินทั่วประเทศเป็นจำนวนประมาณ 7 ล้านแปลง และปีงบประมาณ 2554 จะดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินทั้งหมด 30 ล้านแปลงทั่วประเทศ ก่อนมีการประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ