Loading

บสก.อุ้มขรก.ซื้อทรัพย์ราคาถูก แจกสะบัดผ่อน 10 ปีดอกเบี้ย MLR-3

วันที่ : 7 สิงหาคม 2552
บสก.อุ้มขรก.ซื้อทรัพย์ราคาถูก แจกสะบัดผ่อน 10 ปีดอกเบี้ย MLR-3

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บสก.ต้องเพิ่มกลยุทธ์ในการจำหน่ายทรัพย์มากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำเสนอโครงการ สวัสดิการบ้าน บสก.เพื่อสมาชิก กบข.ต่อเนื่องจากปี 2551

                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือที่มีของทั้งสองหน่วยงาน ในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินเป็นของตนเอง โดยข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ราคาพิเศษ พร้อมทั้งได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากราคาอนุมัติขายหรือเลือกรับเครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI พร้อมติดตั้งหรือ Gift Voucher Index ตามราคาอนุมัติขาย

                นอกจากนี้ สมาชิก กบข.ที่ซื้อทรัพย์ในโครงการความร่วมมือดังกล่าว ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ทุกรายการ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก กบข.ที่มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินเป็นของตนเองสามารถเข้าร่วมโครงการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ บสก.โดยมีเงื่อนไขว่าทรัพย์ที่ซื้อต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ผ่อนชำระกับ บสก.ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-3% ตลอดอายุสัญญา โดยโปรโมชันโครงการ สวัสดิการบ้าน บสก.เพื่อสมาชิก กบข.เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.52

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ