Loading

บสก.พลิกตำราเพิ่มมูลค่าที่ดินเปิดโครงการอิงเกษตรทฤษฎีใหม

วันที่ : 12 มิถุนายน 2552
บสก.พลิกตำราเพิ่มมูลค่าที่ดินเปิดโครงการอิงเกษตรทฤษฎีใหม่

นางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) เปิดเผยว่า บสก.ได้จัดโครงการ พออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก.ภายใต้แนวคิด ชีวิตที่ดีมีได้จริงเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า และเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง โดยน้อมนำโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการคงไว้ซึ่งระบบการผลิตพืชอาหารของประเทศที่จะเป็นผลต่อการบริโภคของสังคมโลกด้วยในอนาคต ทั้งยังรองรับแรงงานที่อาจถูกเลิกจ้าง และจะกลับสู่ภาคการเกษตร ตลอดจนเกษตรกร ผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และผู้เกษียณอายุราชการ

 

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  (บสก.) กล่าวว่า บสก. ได้คัดทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เหมาะสำหรับโครงการนี้ เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ ประมาณ 500 แปลง คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท มาเสนอขายให้กับลูกค้า ผู้สนใจในราคาพิเศษ

 

                นอกจากนี้ บสก. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับลูกค้าจองซื้อทรัพย์ที่ดินเปล่า ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.2552 รับส่วนลดเพิ่มร้อยละ 5 จากราคาอนุมัติขาย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ขณะเดียวกัน บสก. ได้เตรียมรองรับลูกค้ารายย่อยที่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ สามารถผ่อนชำระกับ บสก. โดยราคาทรัพย์ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยถูกสุด MLR-3 ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนโครงการจากดั๊บเบิ้ล เอ ด้วยการมอบกล้าไม้ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อนำไปปลูก และพร้อมรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม ตามมาตรฐานตลาด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ