Loading

ธนารักษ์ ศึกษาปรับค่าเรตที่ราช

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2552
ธนารักษ์ ศึกษาปรับค่าเรตที่ราชฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม กรมธนารักษ์จัดเสวนา ""ที่ราชพัสดุกับการพัฒนาประเทศ"" ในโอกาสครบรอบ 76 ปีการก่อตั้งกรมธนารักษ์ โดยนายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและทบทวนการจัดเก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งเรียกเก็บจากประชาชน ภาคเอกชนใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2552

 

""การเพิ่มค่าเช่าและค่าธรรมเนียม เพื่อให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากอัตราปัจจุบันอยู่ระดับต่ำ เช่น การเช่าที่ดินในเขต กทม.ชั้นใน เรียกเก็บเพียงตารางวาละ 5-6 บาทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนเสนอให้ขยายสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุออกไปเป็น 90 ปี ถือเป็นแนวคิดที่ดี แต่ต้องแก้กฎหมาย ซึ่งต้องเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา""

 

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า สมาคมจะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขระเบียบการเช่าที่ราชพัสดุให้มีระยะยาวขึ้นจากปัจจุบัน 30 ป เป็น 90 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพราะผู้ที่เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยจะได้ใช้เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งสำหรับส่งมอบให้ลูกหลานได้ และสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ ขณะที่การกำหนดอายุเช่าเพียง 30 ปีนั้น สั้นเกินไป แต่หากมองว่าจะมีการเก็งกำไรหรือกระทบต่อความมั่นคง กรณีเกรงว่าต่างชาติจะถือครองมากเกินไป ก็สามารถจัดเป็นโซนการเช่าให้เหมาะสมได้

 

ส่วนแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น นายอธิปกล่าวว่า ต้องการให้ภาคเอกชนปรับตัว และการจัดเก็บภาษีควรยืดหยุ่น ไม่เก็บภาษีสำหรับผู้มีบ้านหลังแรก เพื่อเป็นสวัสดิการให้ประชาชน หรือหากเป็นบ้านของผู้มีฐานะ อาจกำหนดพื้นที่ขั้นต่ำ 100 ตารางวา ซึ่งแล้วแต่ข้อกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ไม่ใช่เหมาทั้งหมด

 

นายมานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่ต้องการให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินแบบมุ่งหาประโยชน์จากค่าเช่าสูงสุด แต่ควรให้ความสำคัญต่อการจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเช่าที่ดินของรัฐ โดยต้องมองทั้งเชิงสังคมและเชิงธุรกิจในการหารายได้เข้ารัฐแบบคนละครึ่งทาง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ