Loading

บสก.ขายได้126 ล้านงานไทยรวมพลัง

วันที่ : 20 เมษายน 2552
บสก.ขายได้126 ล้านงานไทยรวมพลังฯ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า ในงานแสดงสินค้า ไทยรวมพลังกู้เศรษฐกิจชาติที่จัดขึ้นระหว่าง 3-9 เม.ย.2552  ณ อิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา บสก. สามารถจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายในงานจำนวน 306 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 126  ล้านบาท โดยเป็นยอดจองซื้อด้วยเช็คช่วยชาติ จำนวน 44 ราย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มให้เช็ค 440,000 บาท รวมการซื้อทรัพย์ด้วยเช็คในงานเดียวมียอดสูงถึง 18 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า 16 แปลง รวมมูลค่า 6 ล้านบาท , ห้องชุด 17 ห้อง รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท , ทาวน์เฮ้าส์ 6 รายการ รวมมูลค่า 4.3 ล้านบาท , อาคารพาณิชย์ 1 รายการ มูลค่า 1.2 ล้านบาท , บ้านเดี่ยว 3 รายการ มูลค่า 1.4 ล้านบาท และเป็นที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน   1 รายการมูลค่า 7 แสนบาท ทั้งนี้จากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลงดังกล่าว ทำให้ บสก. ต้องเพิ่มความเข้มข้นทางกลยุทธ์ด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ บสก. เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปีนี้ บสก. ได้วางแผนออกบูธจำหน่ายทรัพย์ในงานอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมจำนวน 100 ครั้ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ