Loading

บสก.ไล่กวาดซื้อหนี้เสียเข้าอ้อมอ

วันที่ : 3 เมษายน 2552
บสก.ไล่กวาดซื้อหนี้เสียเข้าอ้อมอก

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.)เปิดเผยว่า บสก.ได้รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) จากธนาคารทหารไทย มูลหนี้ตามเกณฑ์สิทธิ 2.677 หมื่นล้านบาท จำนวน ลูกหนี้ 3,790 ราย จากจำนวน 5 กอง

บสก.ยังทำสัญญารับซื้อรับโอนสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) จำนวน 1,255 รายการ มูลค่า 5,427 ล้านบาท จำนวน 4 กอง

นอกจากนี้ บสก.ยังได้ลงนามในสัญญารับซื้อรับโอนเอ็นพีแอลจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย มูลค่า 424.28 ล้านบาท จำนวนลูกหนี้ 84 ราย จากจำนวน 2 กอง โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป บสก.จะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ แม้จะเป็นหนี้ที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องบังคับคดี ก็เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลับมาเจรจาประนอมหนี้ได้ใหม่

บสก.มีเป้าหมายช่วยลูกหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ และส่งกลับคืนระบบเศรษฐกิจตามปกติต่อไป ทรัพย์ที่ดูแลก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์ที่มีศักยภาพให้เป็นบ้านพร้อมอยู่ ที่ดินพร้อมใช้ เพื่อให้เป็นทรัพย์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนายบรรยง กล่าว

ปัจจุบัน บสก. มีเอ็นพีแอลบริหารอยู่ 2.266 แสนล้านบาท คิดเป็น 104.16% เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินที่มีอยู่จำนวน 2.71 แสนล้านบาท และมีเอ็นพีเอที่อยู่ในความดูแลจำนวน 3.71 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินที่มีอยู่ 1.48 แสนล้านบาท ในปีนี้จะซื้อเข้ามาบริหารอีก 5 หมื่นล้านบาท

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า การขายหนี้ออกไปทำให้เอ็นพีแอลลดลงเหลือกว่า 10%

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ