Loading

จัดรูปที่ดินยังเคว้ง โยธาดึงเอกชนร่ว

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2552
จัดรูปที่ดินยังเคว้ง โยธาดึงเอกชนร่วม

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนายังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ที่ต้องอาศัยเวลาที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ยังไม่มีโครงการจัดรูปที่ดินที่สำเร็จเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มีกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2547 ซึ่งกรมได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2552 จะผลักดันโครงการนำร่องที่ จ.น่าน ลำปาง และยะลา ให้เห็นเป็นรูปธรรม

                ขณะเดียวกัน กรมได้ปรับแผนปฏิบัติงานโดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดรูปที่ดินมากขึ้น ซึ่งการจะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมโครงการและผลักดันโครงการให้สำเร็จ คงต้องพิจารณาในเรื่องของมาตรการจูงใจต่างๆ เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ หรือการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะยาวสำหรับการลงทุนในการจัดรูปที่ดิน

                สำหรับเรื่องการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาไปลงทุน มิเช่นนั้นการจัดรูปที่ดินคงจะเกิดได้ยาก เพราะไม่มีแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ