Loading

ธอส.ขานรับคลัง หนุนบ้านคนจน

วันที่ : 20 มกราคม 2552
ธอส.ขานรับคลัง หนุนบ้านคนจน

ให้สินเชื่อดอกต่ำ

          รมช.คลังคาด พร้อมคลอดมาตรการลดหย่อนภาษีสัปดาห์นี้ หนุนธอส. ปล่อยสินเชื่อ 7.3 หมื่นล้านบาท เผยอยู่ระหว่างพิจารณาหักค่าลดหย่อนภาษี ด้านธอส. ขานรับนโยบายปล่อยกู้บ้านคนจนดอกเบี้ยต่ำ MRR-2% ช่วง 1-3 ปีแรก

          น.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง กล่าวว่ากระทรวงการคลังมีแนวทางดำเนินนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ. 2552 ใน 4 มาตรการสำคัญประกอบด้วย มาตรการด้านการลดต้น ทุนในภาคที่อยู่อาศัย โดยการสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับต่ำและมีสินเชื่อ อาทิ การเร่งปล่อยสินเชื่อให้ภาคที่ อยู่อาศัยโดยธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 73,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาลดภาษีสำหรับการหักค่าลดหย่อน

          สำหรับการซื้ออสังหา    ริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านการเพิ่มกำลังซื้อให้ ประชาชนทั้งการเพิ่มงบประมาณกลางปี 115,000 ล้านบาท การเร่งรัดโครงการการลงทุนของภาครัฐต่างๆ รวมถึงมาตรการลดปัญหาอุปสรรคของภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยอีกด้วย

          นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปาน กลาง ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ ธนาคารจึงได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย จัดทำโครงการ “สนับสนุนสินเชื่อราย ย่อยด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง” โดยธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่สมาชิกมูลนิธิ ที่ต้อง การกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของมูลนิธิ หรือให้กู้เพื่อต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

          โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวพิเศษของ ธอส. เท่ากับ MRR-2% ในปีที่ 1 ถึง 3 หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50 ตลอดอายุสัญญากู้ (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 7.00%)

          ในปีนี้ธนาคารได้กำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มสมาชิกมูลนิธิที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวนกว่า 2,300 ราย วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อสำหรับการสร้างบ้านใหม่ 1,500 ราย วงเงิน 180 ล้านบาท และเป็น     สินเชื่อสำหรับการต่อเติม ขยาย และ    ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 800 ราย วงเงิน 20 ล้านบาท โดยที่มูลนิธิฯ จะเป็นผู้คัดเลือกครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงดำเนินการสร้างบ้านราคาถูกให้แก่ผู้กู้ด้วยราคาต้นทุนต่ำ ตลอดจนการควบคุมการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญากู้ของธนาคาร

          นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติฯ กล่าวว่า โครงการนี้จะเน้นการให้ความช่วยเหลือคนยากจนที่มีรายได้ทั้งครอบครัวรวมกันไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน แต่ต้องผ่านการทดสอบ เช่น ต้องเป็นครอบครัวที่มีวินัยทางการออม ต้องสามารถออมเงินให้ได้ 25% ของราคาบ้านที่จะก่อสร้าง โดยเฉลี่ยบ้านที่ก่อสร้างในโครงการนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1.5-2 แสนบาท เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ค่อยทยอยผ่อนเงิน มีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งมูลนิธิจะนำเงินค่างวดของคนที่สร้างบ้านเสร็จแล้ว เอาไปสร้างบ้านใหม่ให้กับสมาชิกที่ยังรอบ้านอยู่

 

ที่มา: http://www.siamturakij.com

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ