Loading

คลังรื้อแผนอุ้มอสังหา

วันที่ : 15 มกราคม 2552
คลังรื้อแผนอุ้มอสังหาฯ

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (มอร์เกจอินชัวรันส์) เหลือเพียงประเด็นการขยายเพดานหักค่าลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจาก 1 แสนบาท เป็น 2 แสนบาทต่อปี เนื่องจากได้มีข้อเสนอมาตรการเพิ่มเติมในส่วนของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถนำส่วนลดจากราคาซื้อขายในสัดส่วน 20-30% (อยู่ระหว่าง 2-5 แสนบาทต่อปี) นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนการคำนวณภาษีรายปี มาตรการหลังนี้น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าและสามารถเพิ่มความต้องการซื้อบ้านให้ผู้ต้องการมีบ้านมากกว่า

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ