Loading

ขยายเวลาภาษีอสังหาฯอังคารหน้

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2551
ขยายเวลาภาษีอสังหาฯอังคารหน้า

                นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ได้นำเสนอเรื่องขยายเวลาการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ถึงปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอ รมว.คลัง ให้ความเห็นชอบแล้ว

                แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลดภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นมีผลทั้งทางบวกและลบ โดยในแง่บวกช่วยให้เอกชนและประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขคือ ทำอย่างไรให้สถาบันการเงินปล่อยกู้แก่ลูกค้าที่ซื้อบ้านและเจ้าของโครงการตามปกติ

                สำหรับข้อเสียคือรายได้ของ รัฐที่ลดลง โดยได้รับแจ้งจากกรมที่ดินว่า ในปีงบประมาณ 2552 อาจต้องปรับลดการเก็บภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลงจากเหลือ 4.3-4.5 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 5 หมื่นล้านบาท เพราะการซื้อขายซบเซาลง

                ก่อนหน้านี้ รมว.คลัง ระบุว่า พร้อมขยายเวลาการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไปจน ถึงเดือน มี.ค. 2553 เพื่อ ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ลงเหลือ 0.1% ค่าธรรมเนียม การโอน และลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ