Loading

คลัง ชง ครม.สัปดาห์หน้าขยายมาตรการกระตุ้นอสังหาฯออกไปอีก 1 ปี

วันที่ : 29 ตุลาคม 2551
คลัง ชง ครม.สัปดาห์หน้าขยายมาตรการกระตุ้นอสังหาฯออกไปอีก 1 ปี

          คลัง ชง ครม.สัปดาห์หน้าขยายมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

          นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.คลัง กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายเวลาการใช้มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี ตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้มีอัตราการขยายตัวเติบโตต่อเนื่อง ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกผันผวน

          ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมถึงการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการลดภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ 0.1% จากเดิม 3.3% เวลา 1 ปี และลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01%

 

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ