Loading

คลัง เตรียมทบทวนจีดีพีใหม่เดือน พ.ย.นี

วันที่ : 17 ตุลาคม 2551
คลัง เตรียมทบทวนจีดีพีใหม่เดือน พ.ย.นี้

          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เตรียมทบทวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าใหม่ หลังพบการท่องเที่ยวชะลอลงจากความวุ่นวายทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับได้รับปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤตการณ์การเงินโลก

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวภายหลังมอบนโยบายให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ สศค. ว่า ในภาวะที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน ไทยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนัก แต่ สศค.จำเป็นต้องหามาตรการมารองรับไว้ก่อน โดยต้องประสานนโยบายการเงินการคลังอย่างใกล้ชิด เพราะขณะนี้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้ยังสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 5.1 ส่วนปีหน้าการขยายตัวน่าจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4 - 5 จากการส่งออกที่ลดลงตามการซบเซาของเศรษฐกิจโลก ซึ่ง สศค.จะมีการทบทวนประมาณการณ์ทางเศรษฐกิจอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

          ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ สศค. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มงบประมาณขาดดุลเพิ่มเติม จากปีงบประมาณ 2252 ที่ได้ตั้งเป้าหมายขาดดุลงบประมาณเพื่อใช้ลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 249,000 ล้านบาท

 

ที่มา : กระแสหุ้นออนไลน์

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ