Loading

ผู้ว่าแบงก์ชาติยันปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐ ไม่กระทบสถาบันการเงินไท

วันที่ : 30 กันยายน 2551
ผู้ว่าแบงก์ชาติยันปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐ ไม่กระทบสถาบันการเงินไทย

          ผู้ว่าแบงก์ชาติ ยืนยัน ปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ไม่กระทบสถาบันการเงินไทย ชี้ หนี้เสียน้อย แต่ไม่ประมาทจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ประชุม กนง. 8 ต.ค.นี้ พร้อมผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน

          นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) กล่าวยืนยันว่า ปัญหาวิกฤติสถาบันการเงินของต่างประเทศไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของประเทศ  สถาบันการเงินของไทยมีความเข้มแข็ง และที่ผ่านมาสินเชื่อมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ขณะที่ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL มีแนวโน้มต่ำลง อยู่ที่ระดับร้อยละ 3 โดยสถาบันการเงินไทยมีการกู้เงินจากต่างประเทศถึงร้อยละ 13 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งระบบ ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก

          ทั้งนี้ ยืนยันว่า ธปท. จะไม่ประมาทและจับตาดูปัญหาอย่างใกล้ชิด ส่วนค่าเงินบาทขณะนี้มีความผันผวนตามภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยที่หลายฝ่าย มีการเรียกร้องให้ปรับลดลงนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.จะมีการพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ซึ่งเมื่อดูจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้ว อัตราเงินเฟ้อก็ได้ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมัน ดังนั้น การใช้นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ก็มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงได้

 

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ