Loading

ธปท.ห่วงสภาพคล่องตึงเอกชนแห่กู้ในประเท

วันที่ : 29 กันยายน 2551
ธปท.ห่วงสภาพคล่องตึงเอกชนแห่กู้ในประเทศ

          บัณฑิต นิจถาวร:ธปท.ยอมรับห่วงปัญหาสภาพคล่องในระบบอาจตึงตัวในอนาคต หากภาคเอกชนแห่ระดมทุนในประเทศ หลังต้นทุนกู้ต่างประเทศพุ่ง ผลพวงวิกฤติการเงินในสหรัฐ

          ดร.บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า ระบบการเงินของไทยขณะนี้ยังเพียงพอ แต่อาจตึงตัวในอนาคต หากภาคธุรกิจหันมาระดมทุนในประเทศมากขึ้น ท่ามกลางภาวะวิกฤติการเงินโลก

          "ขณะนี้ยังไม่มีความตึงตัวในตลาดการเงิน แต่ก็ยังต้องตามดูต่อไป ต้องจับตาดูในอนาคต ถ้าธุรกิจไทยหันมากู้เงินในประเทศมากขึ้น เพราะต้นทุนการระดมเงินในต่างประเทศสูงขึ้น ก็อาจทำให้สภาพคล่องในประเทศตึงตัวขึ้นได้รวมทั้งสินเชื่อที่ผ่านมาก็ยังขยายตัวได้ดี"

          รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวอีกว่า เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ได้เตรียมการเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาสภาพคล่องได้อยู่แล้ว

 

 

ที่มา : กระแสหุ้นออนไลน์

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ