Loading

อีไอเอ เข้มปิดช่องอสังหาฯ ซิกแซ็ก จัดสรรตัดตอนผ่าน-คอนโดยังลุ้

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2551
อีไอเอ เข้มปิดช่องอสังหาฯ ซิกแซ็ก จัดสรรตัดตอนผ่าน-คอนโดยังลุ้น

              สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ ว่า ด้วยเรื่องการกำหนดประเภทและขนาดของอาคารที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ได้แก่ 1.อาคารที่อยู่อาศัย อาคารบริการสาธารณะ อาทิ คอนโดมิเนียม , หอพัก , อพาร์ทเมนต์ , โรงแรม โรงพยาบาลที่มีจำนวยหน่วยตั้งแต่ 80 ห้อง หรือขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปจากประกาศเดิมระบุไว้80ห้อง
    2.กรณีอาคารหลายหลัง มีเจตนาปลูกสร้างบนที่ดินแปลงเดียวกัน เมื่อคำนวณแล้วมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันได้ 10,000 ตารางเมตร และ 3.บ้านจัดสรร ที่มีจำนวนหน่วยตั้งแต่ 250 หน่วยหรือ 100 ไร่ขึ้นไป จากเดิม 500 แปลงหรือ100ไร่ขึ้นไปต้องอยู่ในข่ายจัดทำอีไอเอ
    ยกร่างของประกาศดังกล่าว ทางสผ.ได้ทำหนังสือขอความเห็นจากคณะกรรมการ สวล. ก่อนจะนำเสนอให้ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนามในประกาศ
    ที่มาของยกร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ เพื่อหาทาอุดช่องโหว่ของกฎระเบียบต่างๆ ที่มักปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดว่า โครงการบ้านจัดสรรหรืออาคารชุด มักหลบเลี่ยงการจัดทำอีไอเอ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้วิธีการยื่นเพียง 79 ห้อง กรณีที่เป็นโครงการประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ดังนั้นการใช้วิธีคำนวณจากพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร แทนการนับจำนวนหน่วยที่ 80 ห้องเพียงอย่างเดียว น่าจะเป็นอีกวิธีที่ปิดจุดอ่อนของกฎหมาย
    ขณะที่โครงการบ้านจัดสรร จะใช้วิธีแบ่งแปลงที่ดินไม่ถึง 100 ไร่ หรือใช้วิธีการยื่นขอจัดสรร แบ่งแปลงพัฒนาหน่วยงานไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดสรรและการกำหนดเกณฑ์ใหม่ลดลงเหลือ 250 หน่วย ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังจากที่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมด ได้ประกาศปรับเปลี่ยนวิธีการลงใหม่จากโครงการขนาดใหญ่มาสู่ขนาดเล็ก ทั้งเนื้อที่ดินและจำนวนหน่วยที่เปิดขาย
    กลยุทธ์ใหม่นี้ ล้วนเกิดจากประสบการณ์ในอดีต ที่จำเป็นต้องลดความเสี่ยงในทุกด้าน รวมถึงกระบวนการขออนุญาตจากทางราชการในบางส่วน หรือบางหน่วยงานออกไป ภายใต้แนวคิดธุรกิจยุคใหม่ โดยพัฒนาโครงการขนาดเล็ก แบบมาเร็วไปเร็ว อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะข้อจำกัดของที่ดินในเมืองมีจำกัด และมีราคาแพง
    แน่นอนว่า ทุกครั้งที่ทางการได้ออกกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติใดๆ ออกมาก ย่อมมีเสียงสะท้อนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และดูเหมือนว่าเสียงสะท้อนหลังนี้จะดังและมีพลังทุกครั้งไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายสัปดาห์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ