Loading

แฉเลห์ประมูลทรัพย์แสนล้าน เจ้าของ-ผู้ซื้อยอมสูญประกันหวังขายได้ราค

วันที่ : 1 พฤษภาคม 2551
แฉเลห์ประมูลทรัพย์แสนล้าน เจ้าของ-ผู้ซื้อยอมสูญประกันหวังขายได้ราคา

          นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ายบริหาร) เปิดเผยถึงผลการผลักดันทรัพย์ของกรมในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 (ต.ค.50- ก.พ.51) ว่า ทางกรมฯมีการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และดำเนินการขายทอดตลาด รวมแล้วมีทรัพย์ไหลเข้ามาเพิ่มจำนวน 1.6 แสนล้านบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์คงเหลือยกยอดมาจากสิ้นปีงบประมาณ 50 (ต.ค.49-ก.ย.50) จำนวน 4 หมื่นล้านบาท ทำให้ในขณะนี้ กรมบังคับคดีมีภาระในการดูแลทรัพย์ทั้งหมดกว่า2แสนล้านบาท
    โดยในปีงบประมาณ 51 ทางกรมฯได้ตั้งเป้าหมายในการผลักดันทรัพย์ออกไปให้ได้ 1.1 แสนล้านบาท ทำให้คงเหลือทรัพย์คงค้างในกรมบังคับคดีที่จะยกยอดไปสมทบในปีงบประมาณ 2552 (ก.ย.51- ต.ค.52) ประมาณ 8-9หมื่นล้านบาท
    รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่าเป้าหมายผลักดันทรัพย์ 1.1 แสนล้านบาท จะมาจากการขายทรัพย์จากส่วนกลาง 4.6 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 31% ของเป้าหมายรวม ส่วนที่เหลืออีก 6 หมื่นกว่าล้านบาท จะมาจากยอดขายทรัพย์ในต่างจังหวัด โดยในส่วนของยอดการขายทรัพย์ที่มีสัดส่วนมากที่สุด ยังเป็นการขายทรัพย์จากส่วนกลาง รองลงมา จะเป็นยอดการขายทรัพย์จากสำนักงานวางทรัพย์และบังคับคดีภาค 5 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน โดยคาดว่าจะมียอดขายรวมประมาณ 7.7 พันล้านบาท จากจำนวนทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสิน1.72หมื่นล้านบาท
    ทั้งนี้ในรอบปีงบประมาณ 2550 กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์ออกไปได้ 1.65 แสนล้านบาท จากเป้าที่วางไว้ 1.6 แสนล้านบาท โดยสาเหตุที่ในปีงบประมาณ 51 กรมบังคับคดีลดเป้าการผลักดันทรัพย์ในมือลงมาเหลือ 1.1 แสนล้านบาทนั้น เนื่องจากในปีนี้ ทรัพย์ที่มีศักยภาพและราคาแพงมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทรัพย์ที่มีอยู่ส่วนมากเป็นทรัพย์เดิมที่ขายไม่ได้และถูกยกมารวมกับยอดทรัพย์ในปีงบประมาณนี้
    สำหรับปัญหาที่ทำให้ยอดการผลักดันทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผนนั้น นางลางน้อย กล่าวว่า เกิดจากการร้องขัดค้านทรัพย์ ทำให้เจ้าพนักงานต้องชะลอการขายทรัพย์ออกไป ซึ่งเป็นการประวิงเวลาของเจ้าของทรัพย์เดิม นอกจากนี้ เจ้าของทรัพย์เดิมยังมีการประวิงเวลา ด้วยการยอมเสียเงินประกัน หรือวงเงินค้ำประกันทรัพย์ในการประมูล โดยผู้ประมูลเสนอราคาซื้อและขอยืดระยะเวลาดำเนินการด้านการเงิน ซึ่งทางกรมฯอนุมัติระยะเวลาให้ดำเนินการเป็นเวลา 105 วัน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ