Loading

คอนโดฯเฮปิดเกม EIA เจ้าปัญหา สวล.ยอมถอยยกเลิกเกณฑ์บังคับปลูกต้นไม้ใหญ

วันที่ : 6 มีนาคม 2551
คอนโดฯเฮปิดเกม EIA เจ้าปัญหา สวล.ยอมถอยยกเลิกเกณฑ์บังคับปลูกต้นไม้ใหญ่

            แหล่งข่าวจากคณะกรรมการสิ่งแวด ล้อมแห่งชาติ (สวล.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า หลังจาก สวล.ได้นำหลักเกณฑ์การลดความร้อนในอาคารสูงมาใช้ประกอบการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ตั้งแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยกำหนดให้ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยออกจากครื่องปรับอากาศให้ได้ 50% ของทั้งหมด หรือปลูกต้นไม้ 1 ต้นต่อปริมาณแอร์ 1 ตัน สำหรับโครงการคอนโดฯ โรงแรม ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ล่าสุด ได้ยกเลิกการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่เป็นการยกเลิกเฉพาะโครงการคอนโดฯเท่านั้น ส่วนอาคารสูงประเภทอื่นๆอย่างโรงแรมยังคงใช้หลักเกณฑ์นี้ต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้รวบรวมเกณฑ์ในการพิจารณารายงานอีไอเอที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในช่วงที่ผ่านมา เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ว่าเกณฑ์ใดบ้างที่คณะกรรมการชุดสามารถกำหนดขึ้นบังคับใช้ได้ และเกณฑ์ใดที่อาจจะไม่มีกฎหมายรองรับชัดเจน และขอให้กฤษฎีกาตีความขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรการผู้ชำนาญการด้วยเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ทั้งนี้การยกเลิกมาตรการดังกล่าวแม้ไม่มีการออกประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เป็นที่รับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานอีไอเอส่วนใหญ่แล้ว

นายชัยรัตน์ สุระจรัส นายกสมาคม สถาปนิกประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำหลักเกณฑ์การปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อนมาใช้ประกอบการพิจารณาอีไอเอ การออกแบบภูมิทัศน์โครงการทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะคอนโดฯขนาด 1-2 ไร่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากต้องแบ่งพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น

อย่างการพัฒนาคอนโดฯแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี สูง 19 ชั้น 2 อาคาร 958 ยูนิต บนที่ดิน 7 ไร่ ซึ่งผังเมืองจัดเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) สามารถพัฒนาพื้นที่โครงการได้ 11,784 ตร.ม. ต้องมีพื้นที่ว่าง 30% หรือ 3,535 ตร.ม. หากคำนวณพื้นที่สีเขียวตามหลักเกณฑ์เก่า 1 คนต่อ 1 ตร.ม. จะมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวชั้นล่างต่อพื้นที่โครงการ 6.69% แต่หากคำนวณตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ให้ปลูกต้นไม้ลดความร้อน (ดูตารางประกอบ) จะมีพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการ 24.21% เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า

สมาคมจึงได้จัดการสัมมนาขึ้นภายใต้หัวข้อ ""ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณานโยบายพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน"" เพื่อนำข้อสรุปที่ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นพิจารณา

ในส่วนของความเห็นจากนักวิชาการนั้น จากการสัมมนา ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิสถาปนิก และ ดร.สุนทร บุญญาธิการ อาจารย์และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารประหยัดพลังงาน ได้สะท้อนความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้มงวดเกินไป เนื่องจากวิธีการลดความร้อนไม่ได้จำกัดแค่การปลูกต้นไม้อาจใช้วิธีปลูกพืชคลุมดินการทำรูฟการ์เด้น หรือพื้นที่สีเขียวบนหลังคาอาคาร หรืออาจใช้วิธีกำหนด โซนนิ่งพื้นที่บังคับใช้หลักเกณฑนี้เป็นบางโซน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ